Ingezonden persbericht

Doorgestuurd bericht van NVMP - Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken

P E R S B E R I C H T

Wat voor bommen en granaten gebruikt Amerika tegen Irak?

Utrecht, 20 maart 2003 - Terwijl de Amerikanen Irak bombarderen is de wereld nog steeds het meest beducht voor het mogelijk gebruik van chemische en biologische wapens door Saddam Hoessein. Maar wat voor raketten gebruiken de Amerikanen zelf eigenlijk?

Vandaag brengt de organisatie IPPNW *) het verontrustende rapport 'The Threat of Low-Yield Earth-Penetrating Nuclear Weapons to Civilian Populations: Nuclear 'Bunker Busters' and their Medical Consequences', uit.

Bunker Busters

Earth Penetrating Weapons (EPW's) ook wel 'Bunker Busters' genoemd, zijn raketten bedoeld om diepgelegen bunkers te treffen. Op deze raketten is ook een nucleaire kop te plaatsen. Amerika bezit een vijftigtal van deze Nuclear EPW's. Deze zouden door 6 meter beton en 30 meter aarde kunnen dringen alvorens tot ontploffing te komen. Volgens de Amerikanen zal daardoor de 'collateral damage' minimaal zijn, omdat 'alles ondergronds blijft'.

Dit nu wordt door IPPNW scherp bestreden. Zelfs NEPW's van het hardste materiaal kunnen maximaal 12 meter de aarde binnendringen voordat ze ten gevolge van wrijvingskrachten tot ontploffing zullen komen. Een dergelijke ondiepe nucleaire explosie zal tonnen sterk radioactief materiaal, grond en puin, over een gebied van enkele vierkante kilometers verspreiden. Personen die zich in dit gebied begeven zullen na enkele uren een fatale dosis straling oplopen.

IPPNW gaat niet in op de vraag hoe groot de kans is dat deze NEPW's daadwerkelijk gebruikt zullen worden. Het gaat hen er vooral om dat ze nooit gebruikt mogen worden.
Desondanks: Nuclear EPW's zijn paraat en inzetbaar voor doeleinden waaraan de oorlog tegen Irak voldoet. Amerika heeft de 'nucleaire optie' in haar oorlogsplannen altijd als een reele mogelijkheid opengehouden.


*) IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) is winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede 1985. De Nederlandse afdeling van de IPPNW is NVMP - Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken.

Zoekwoorden:

Deel: ' NVMP over bommen en granaten die Amerika gebruikt tegen Irak '
Lees ook