Ingezonden persbericht

De NVON stuurt brief over Tweede Fase naar onderhandelaars

De Nederlandse Vereniging voor Onderwijs in de Natuurwetenschappen stuurt een brief over de wijzigingen in de Tweede Fase havo/vwo naar Balkenende, Herben en Zalm

VLISSINGEN, 20020703 -- In een brief die de NVON richt aan de onderhandelaars van de nieuwe regeringspartijen uit zij haar vrees voor het verlies aan kwaliteit in het natuurwetenschappelijk onderwijs. De voorgestelde wijzigingen in de Tweede Fase veroorzaken tijdgebrek voor praktisch werk en de nodige begripsontwikkeling. Bovendien houden de wijzigingen geen rekening met de samenhang tussen vakken die voor leerlingen van belang is. Leerlingen zijn hiervan de dupe doordat ze onvoldoende voorbereid een vervolgopleiding starten en docenten doordat ze meer leerlingen in minder tijd moeten lesgeven. Op de lange duur zal deze ontwikkeling haar weerslag hebben op de natuurwetenschappelijke en technische beroepssectoren.

De NVON reageert met de brief op de nota "Continuïteit en vernieuwing in de tweede fase havo/vwo" die staatsecretaris Adelmund (onderwijs) januari 2002 naar buiten bracht en naar aanleiding waarvan op het ministerie nadere plannen worden ontwikkeld. In deze nota wordt onder andere voorgesteld om alle examenvakken in de Tweede Fase een gelijke omvang te geven. Voor de vakken natuurkunde, scheikunde en biologie betekent dat een grote vermindering in lesuren. Bij de invoering van de Tweede Fase werd ook al het aantal lesuren van deze vakken in mindering gebracht.
Natuurwetenschappelijk onderwijs met kwaliteit is bij de voorgestelde urenomvang niet meer mogelijk volgens de NVON.

Natuurwetenschappelijke vakken in bovenbouw havo en vwo kenmerken zich door de praktische onderzoeksvaardigheden die leerlingen opdoen en het 'formeel' denken wat de leerling leert. Aangezien dit soort vaardigheden niet door zelfstudie verkregen kunnen worden is voldoende lestijd voor leerlingen een vereiste. Daarom pleit de NVON voor voldoende uren voor de natuurwetenschappelijke vakken.Voldoende samenhang tussen vakken was tot nu toe in de tweede fase gewaarborgd, doordat bepaalde leerlingen bijvoorbeeld biologie, natuurkunde en scheikunde verplicht in hun pakket hadden. De voorgestelde wijzigingen brengen ook hier verandering in. Volgens de NVON is dit een misser voor de aansluiting op de
vervolgopleidingen, waar de Tweede Fase toch vooral om begonnen is. De NVON pleit voor behoud van het karakter van de twee natuurprofielen zoals die nu in de Tweede Fase zijn samengesteld.

Tenslotte stelt de NVON in haar brief vast dat in de nota het vak ANW (Algemene Natuurwetenschappen) onterecht van tafel wordt geveegd voor de helft van de leerlingen in de Tweede Fase. Zij zouden het vak niet nodig hebben. Dit terwijl ANW een algemeen vormend vak is, zoals Nederlands en Engels. In onze huidige maatschappij moet iedereen zich een mening kunnen vormen over gasboringen, genetische
modificatie, kloneren, xenotransplantie en andere
technologieën die met de ontwikkelingen in de
natuurwetenschap te maken hebben. Het vak ANW richt zich bij uitstek op het ontstaan van kennis en technologieën en op de meningsvorming erover.

De NVON is een vereniging van docenten en toa's (technisch onderwijs assistenten) in natuurwetenschappelijke vakken. Haar leden geven voornamelijk les op middelbare scholen in de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde,
natuur/scheikunde en ANW. De ruim 3800 leden van de NVON zijn werkzaam in alle delen van ons land.

Deel: ' NVON stuurt brief over Tweede Fase naar onderhandelaars '
Lees ook