NVPI roept op verder te kijken dan de neus lang is


NVPI publiceert jaarmagazine 2012: ‘Let Us Entertain You’

HILVERSUM, 20120524 -- In het vandaag verschenen magazine ‘Let Us Entertain You’ roept Directeur-voorzitter Paul Solleveld politiek Den Haag op verder te kijken dan de neus lang is en de noodzaak van adequate bescherming van het auteursrecht in te zien. Het magazine van NVPI levert een open en actieve bijdrage aan de politieke discussie over het auteursrechtbeleid, maar ook over het industrie- en cultuurbeleid.

‘Let Us Entertain You’ is de nieuwe editie van het traditionele jaarmagazine van NVPI. Het magazine van NVPI is anders dan voorheen. Het is geen droog verslag van de activiteiten, maar bevat een aantal opiniërende artikelen en interviews van- en met mensen die de industrie en het gesternte waaronder deze werkt kennen en er ook nog eens kritisch naar kijken. Het magazine wordt toegezonden aan relaties van NVPI en is voor belangstellenden gratis te verkrijgen bij NVPI of online te lezen op www.nvpi.nl.


Deel: ' NVPI roept op verder te kijken dan de neus lang is '
Lees ook