NVVI: Pak chronische ziekten gemeenschappelijk aan


AMSTERDAM, 20141110 -- De Nederlandse Vereniging voor Immunologie (NVVI) organiseert op 20 november 2014 in De Balie in Amsterdam een maatschappelijk debat over een gezamenlijke aanpak van chronische aandoeningen. Volgens de NVVI kan zo'n gezamenlijke aanpak bijdragen tot een effectievere behandeling van die ziekten, met grote voordelen voor patiënten en de maatschappij. Diverse betrokken partijen uit gezondheidszorg en politiek nemen deel aan het debat.

De bevolking vergrijst. Dit leidt tot een gestage toename van het aantal patiënten met een chronische ziekte. Een dergelijke ziekte verandert het dagelijks leven van de patiënten ingrijpend. Chronische ziekten drukken daarnaast zwaar op de zorgkosten. Immunologen zijn ervan overtuigd dat de sleutel tot kennis om chronische ziekten aan te pakken binnen bereik is. Zo heeft immunologische kennis al bijgedragen tot nieuwe, doeltreffende behandelingen voor reumatoïde artritis, psoriasis, inflammatoir darmlijden en kanker.

Gezamenlijke aanpak

Bundeling van kennis van ziekte-overstijgende immunologische processen maakt het bijvoorbeeld mogelijk om te sturen op vroegtijdige diagnose en op behandelingen die gezond ouder worden bevorderen. De realisatie vraagt om afstemming en samenwerking van alle betrokken partijen. Dit zijn bijvoorbeeld onderzoekers, zorgverleners, zorgverzekeraars, gezondheidsfondsen, patiëntenverenigingen, farmaceutische bedrijven, politiek en subsidiegevers. Een dergelijke ketenbenadering is er in de Nederlandse gezondheidszorg helaas nog niet. Een belangrijke vraag tijdens het debat is dan ook: hoe kunnen we een dergelijke benadering, die voor alle betrokken partijen voordeel oplevert, organiseren? 

Oplossingsrichtingen

Aansprekende sprekers geven daarop hun visie. Een paneldiscussie stelt de thematiek aan de hand van stellingen aan de orde. Prominente vertegenwoordigers van de betrokken partijen krijgen hierbij de gelegenheid om met elkaar en met het publiek in discussie te gaan. De mix van perspectieven en standpunten levert ongetwijfeld een levendige discussie op. Het debat kan daarnaast bijdragen aan het antwoord op de vraag hoe een gemeenschappelijke aanpak vorm kan krijgen. Hopelijk leidt de avond tot oplossingsrichtingen voor deze maatschappelijke uitdaging waar Nederland voor staat.

20 november 2014, 20.00-22.00, De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam

Moderator: Inge Diepman

Aanmelden via: www.debatchronischeziekten.nl

Over de NVVI:

De Nederlandse Vereniging voor Immunologie (NVVI) bestaat in 2014 vijftig jaar. Het Balie-debat vindt ook in dat kader plaats. De wetenschappelijke beroepsvereniging telt ongeveer 1.300 leden. De NVVI stelt zich ten doel om excellent immunologisch onderzoek en de klinische-praktische toepassingen van dit onderzoek optimaal te stimuleren. Een tweede belangrijke doelstelling is, het kwaliteitsniveau van het immunologisch handelen binnen de laboratoriumdiagnostiek en de kliniek te optimaliseren en te borgen.


Deel: ' NVVI Pak chronische ziekten gemeenschappelijk aan '
Lees ook