BOVAG persbericht

Bron: Persberichten
Datum: 14-10-1999NVVP: prijsbeleid is niet hetzelfde als marktwerking. Prijsbeleid uitsluitend voor individueel personenvervoer en goederenvervoer over de weg onterecht.

Op het ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt druk gewerkt aan het eerste Nationale Verkeers- en Vervoersplan (NVVP). Dit NVVP is een uitwerking van de Perspectievennota die op 21 juni jl. in de kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat is behandeld.

Prijsbeleid lijkt de belangrijkste peiler van het NVVP te worden. Het ministerie zegt in de Perspectievennota het prijsinstrument te willen gebruiken om marktwerking op de `mobiliteitsmarkt' te bevorderen. Het ministerie lijkt echter terug te schrikken van de consequenties.

Schaarste verdelen
Marktwerking betekent immers dat een grotere vraag ook een groter aanbod uitlokt. Dat gebeurt evenwel niet zolang de overheid monopolist is bij het aanbod van infrastructuur. Feitelijk wil het ministerie het prijsinstrument gebruiken om de bestaande schaarste te verdelen, niet om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. In de Perspectievennota schrijft de minister dat gebruikers via het prijsinstrument kunnen aangeven waar verbetering en/of uitbreiding van de infrastructuur het meest gewenst is. Deze stelling is niet alleen onjuist, maar ook overbodig. De dagelijkse files op de wegen en de staanplaatsen in de treinen geven ook nu al aan waar het aanbod tekort schiet.

Doorberekenen van externe kosten
BOVAG en RAI zijn voorstander van het doorberekenen van alle kosten, inclusief de kosten van de zogenaamde externe effecten, aan de gebruikers. Wel dient te worden voldaan aan de voorwaarden die de SER heeft aangegeven in haar advies over de Perspectievennota. Dit betekent dat doorberekening van externe kosten, zeker voor het goederenvervoer, alleen in Europees verband kan geschieden. Worden alle externe kosten consequent doorberekend, dan leidt dit onvermijdelijk tot een forse verhoging van de prijzen van het openbaar vervoer en van het goederenvervoer. Daar zal het kabinet waarschijnlijk van terugschrikken.

BOVAG en RAI zien de bui al hangen en vrezen dat vooral -- en alleen?
-- het individueel personenvervoer en het goederenvervoer over de weg aan het prijsbeleid zullen worden onderworpen. Dit zou inconsequent en onterecht zijn. BOVAG en RAI zijn overigens geen tegenstander van een kilometerheffing, mits hiermee uitsluitend wordt beoogd de huidige autobelastingen anders -- dat wil zeggen: variabel -- te heffen.

Wij roepen de Tweede Kamer op om tijdens de behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat het NVVP niet onbesproken te laten en alvast een schot voor de boeg te geven.

Deel: ' NVVP prijsbeleid is niet hetzelfde als marktwerking '
Lees ook