NVWA: biologisch groentesupplement is medicijn, boete 10.000 euro


EINDHOVEN, 20171023 -- Zijn biologische groente en fruit ons nieuwe medicijn? Volgens de NVWA wel, zo merkte onlangs de 77-jarige verkoper van een door de EU goedgekeurd voedingssupplement gemaakt uit biologische groente en fruit.

Nico Mul begon in het jaar 2000 met het verkopen van zijn voedingssupplement gemaakt uit biologische groente en fruit. Aanvankelijk alleen onder vrienden en kennissen.

‘In 2001 heb ik op een seniorenbeurs in Veldhoven gestaan,’ aldus Mul. ‘Daar kreeg ik bezoek van 2 aardige mensen van de NVWA. Zij hebben daar mijn pot met voedingssupplement gezien, gelezen en goedgekeurd. In 2011 kreeg het product Europese goedkeuring (Nr. 1169/2011).

Twee jaar geleden liet Mul door een student een website bouwen voor zijn product (Vital-Formula99.com). Op 11 oktober 2016 kreeg Mul een brief van de NVWA waarin hem duidelijk werd gemaakt dat die website teksten bevatte die volgens de NVWA niet toegestaan waren en die moesten worden verwijderd op straffe van een boete van 30.000 euro.

‘Als arme AOW-er heb ik toen als een haas deze teksten laten verwijderen. Zelfs de 58 positieve ervaringen van onze gebruikers moesten er af.’ Daarna bleef het een tijdje stil en verkeerde Mul in de veronderstelling dat hij aan alle eisen van de NVWA had voldaan.

‘Tot mijn verbazing kreeg ik op 6 september 2017 van de NVWA een brief met een voornemen tot boeteoplegging. Van de 114 ingrediënten die op de website staan genoemd en in het voedingssupplement zitten, had de NVWA er 2 gevonden met teksten die niet zouden mogen. Die teksten stonden er in 2016 ook al op, maar mochten toen blijven staan. Het gaat om teksten over de ingrediënten Kola extract en Kurkuma (geelwortel). Inmiddels heb ik deze teksten ook laten verwijderen.’

‘Mijn verbazing werd nog groter toen ik op 29 september de definitieve boetebeschikking kreeg. Want daaruit bleek dat de NVWA mijn voedingssupplement ineens als geneesmiddel ziet; ik zou artikel 40, lid 2, van de Geneesmiddelenwet hebben overtreden (het verkopen van een geneesmiddel waarvoor geen handelsvergunning geldt) alsmede artikel 84, lid 1 van diezelfde wet (reclame maken voor een geneesmiddel waarvoor geen handelsvergunning geldt).’

Mul: ‘Natuurlijk zou ik me gevleid kunnen voelen door het feit dat de NVWA mijn immuunversterker, gemaakt uit biologische groente en fruit, als een geneesmiddel ziet, maar mijn product is toch echt een voedingssupplement. Dat heeft de NVWA tot op heden ook nooit bestreden.’


Deel: ' NVWA biologisch groentesupplement is medicijn, boete 10.000 euro '
Lees ook