NVWA en RIVM bagatelliseren risico tijgermug


Amsterdam, 20170816 -- De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) stelt impliciet dat gezondheidsbedreigende muggen niet uit een ‘afgesloten bedrijfslocatie’ kunnen ontsnappen. En de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM beweert dat de tijgermug nooit uit het ei komt met een virus. Beide beweringen zijn onjuist volgens stichting platform Stop invasieve exoten. De uitspraken werden gedaan in een artikel in het Nederlands Dagblad van 16 augustus.

Op de site van de NVWA staat enkel dat op 1 augustus de Aziatische bosmug in de gemeente Rotterdam is aangetroffen. Deze mug kan – in ieder geval onder laboratoriumomstandigheden – diverse virusziekten overbrengen zoals dengue en zika. Tegenover een journaliste van het Nederlands dagblad wil persvoorlichter Tjitte Mastenbroek van de NVWA wel onthullen dat de mug gevonden was in een ‘afgesloten bedrijfslocatie’. Dat was voor de NVWA reden om omwonenden niet over de vondst in te lichten.

Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform: “Wat die ‘afgesloten bedrijfslocatie’ nu precies inhoudt  is onduidelijk, maar er zal toch minstens een restaurdeur in zitten zodat  goederen en personen er in en uit kunnen. En daarmee is er dus gelegenheid (geweest) voor die Aziatische bosmuggen om naar buiten te vliegen. Een praktijkvoorbeeld: een kas lijkt op het eerste gezicht een behoorlijk afgesloten ruimte, maar toch zijn er meerdere keren tijgermuggen in de omgeving van Lucky bambookassen gesignaleerd. Dus ook hier zou de NVWA de locatie bekend moeten maken. Waarom ze er zo geheimzinnig over doen, blijkt niet uit het artikel, maar ik vrees dat voor de NVWA het bedrijfsbelang prevaleert boven het belang van de bescherming van de volksgezondheid. Met de Q-koorts is dat flink misgegaan.”

In het artikel wordt ook Jaap van Dissel geciteerd, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding  van het  RIVM. Hij stelt: “De tijgermug komt niet uit het ei met een virus. Hij moet iemand prikken met een ziekte die in Nederland van nature niet voorkomt, voordat hij die kan overdragen.”   

Reinhold: “Ik geloofde mijn ogen niet toen ik dit las, maar de journaliste bevestigde dat ze deze tekst aan van Dissel had voorgelegd, en dat hij daar akkoord op heeft gegeven. Het is namelijk met de tijgermug zo, dat  de vrouwtjes die drager zijn van bijvoorbeeld het dengue- of chikungunyavirus, het virus kunnen overdragen op hun nageslacht. Zo kan een tijgermug in Nederland uit het ei komen mét een virus. Die muggen hoeven dus niet eerst een besmette persoon te steken om het virus over te kunnen dragen.”


Deel: ' NVWA en RIVM bagatelliseren risico tijgermug '


Lees ook