NWO Persbericht

Beslissing over voortzetting Dieptestrategie Onderzoekscholen gevraagd op grond van evaluatie


19 januari 1999

Het Algemeen Bestuur van NWO heeft de minister van OCenW gevraagd een beslissing te nemen over de voortzetting van de Dieptestrategie Onderzoekscholen. NWO is van mening dat er voldoende argumenten zijn voor de voortzetting van de Dieptestrategie Onderzoekscholen in een tweede ronde, zoals die is voorzien voor de periode 2000-2001. Bij zowel onderzoekers en universiteitsbesturen als betrokkenen vanuit het ministerie van OCenW en de VSNU bestaat voldoende draagvlak voor een aanpak waarbij een deel van de 1e geldstroommiddelen selectief wordt toegewezen op basis van kwaliteitscriteria en die een herverdeling van middelen tussen universiteiten beoogt. Daarenboven zijn in het veld aanzienlijke verwachtingen gewekt over de voortzetting van de Dieptestrategie, met name ook bij de onderzoeksscholen in de alfa- en gammawetenschappen. Dit concludeert het Algemeen Bestuur van NWO op grond van het evaluatierapport over de eerste ronde van de Dieptestrategie Onderzoekscholen.

Voorwaarde voor een succesvolle voortzetting van de Dieptestrategie is volgens NWO evenwel dat de belangrijkste betrokken partijen zich achter dit instrument scharen. Uit het evaluatierapport is gebleken dat dit thans niet het geval is. Daarenboven is NWO van mening dat uit het evaluatierapport blijkt dat bij een dergelijke nationale actie slechts één actor verantwoordelijk moet zijn voor het selectieproces, de uitvoering van de uitkomsten daarvan en de financiële randvoorwaarden.

Doel van de Dieptestrategie Onderzoekscholen is de selectie en stimulering van nationale zwaartepunten van excellent wetenschappelijk onderzoek in onderzoekscholen. De eerste ronde van de Dieptestrategie resulteerde vorig jaar in de selectie van 6 top-onderzoekscholen waarvoor in totaal circa 250 miljoen gulden beschikbaar komt. Een tweede tranche, van andermaal 250 miljoen gulden, is bedoeld voor een tweede ronde die voorzien is voor
2000-2001. NWO heeft de eerste ronde van de Dieptestrategie Onderzoekscholen laten evalueren om de selectieprocedure voor de tweede ronde optimaal te laten aansluiten bij de doelstelling van het programma.

Zoekwoorden:

Deel: ' NWO 'Dieptestrategie Onderzoekscholen voortzetten' '
Lees ook