NWO PERSBERICHT

NWO/OKW-voorjaarslezing
Abram de Swaan: Hoe meer talen hoe
meer Engels

22
april 1999

De democratisering van de Europese Unie komt maar moeizaam op gang. Dat komt onder andere ook door het ontbreken van een Europese openbare ruimte van discussie en meningsvorming. Maar zo'n publiek debat veronderstelt dat de Europeanen elkaar verstaan. Over het taalprobleem in de Europese Unie spreekt de Amsterdamse socioloog Abram de Swaan volgende week dinsdagavond
27 april in zijn NWO/OKW-voorjaarslezing in de Aula van de Universiteit van Amsterdam. De volledige titel van de lezing van De Swaan luidt: Hoe meer talen hoe meer Engels; een politieke sociologie van het Europese talenstelsel.

De elf talen van de lidstaten van de Europese Unie zijn tevens de officiële talen van de Unie. Met de toetreding van nieuwe leden zal die verscheidenheid aan talen nog toenemen. Alles wat in openbare zittingen van Raad, Commissie en Parlement gezegd wordt en alles wat die instanties publiceren, moet in beginsel in alle talen van de Unie worden verwoord en dat gebeurt meestal ook. Binnenskamers, in het onderling overleg, prevaleren Frans en - in toenemende mate - Engels. Buitenslands, in het grensoverschrijdend verkeer, spreken de Europeanen vooral Engels met elkaar en zijn Frans in het Zuiden en Duits in het Oosten bescheiden rivalen. In de nationale samenlevingen heerst een 'diglossie', waarbij het Engels in zwang is in een aantal domeinen van communicatie en de landstaal gebruikt wordt voor de overige.
Door de verbreiding van het voortgezet onderwijs is de talenkennis in de Unie enorm toegenomen, en de Europeanen reizen en kijken veel meer over de grens dan ooit. Maar er bestaan sterke weerstanden om nu dan ook één taal, of desnoods twee of drie, te promoveren tot de verkeerstalen van Europa, al was het maar omdat daarmee enkele volkeren zeer bevoorrecht zouden worden en de andere in het nadeel zouden raken. Ondertussen gaan bij gebrek aan debat en zonder helder beleid de feitelijke ontwikkelingen hun eigen, haast onomkeerbare weg.

De lezing van Abram de Swaan is de vijfde voorjaarslezing die de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de K.L. Poll Stichting voor Onderwijs, Kunst en Wetenschap (OKW) gezamenlijk organiseren. Eerder spraken Nico Frijda, Willem Frijhoff, Johan Goudsblom en Wim Blockmans de NWO/OKW-voorjaarslezing uit. Deze lezing vormt de pendant van de - eveneens jaarlijkse - NWO/Huygenslezing.

Deel: ' NWO/OKW-voorjaarslezing Hoe meer talen hoe meer Engels '
Lees ook