Technische Universiteit Eindhoven

2 juli 2002

PERSBERICHT

NWO steekt 2,35 miljoen euro in project TU/e-UM Super cool microscoop voor nationale onderzoeksfaciliteit aan TU Eindhoven

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) geeft 2,35 miljoen euro voor een gezamenlijk project van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en de Universiteit Maastricht (UM) voor een omvangrijke faciliteit van nationaal en internationaal belang. Het gaat hier om een cryo-transmissie-elektronenmicroscoop die met helium gekoeld wordt tot in de buurt van het absolute nulpunt. De nieuwe microscoopfaciliteit stelt onderzoekers in staat om tot op het niveau van de nanometer (éénmiljoenste millimeter) de moleculaire opbouw van zachte (polymere en bio-achtige) materialen zichtbaar te maken. De twee universiteiten dragen zelf 660 duizend euro bij en TNO ca. 100 duizend euro. De investering moet onderzoekers in staat stellen hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek op het gebied van nanotechnologie te verrichten met een internationale uitstraling. Het is de eerste heliumgekoelde microscoop in ons land.

NWO ontving deze ronde zeventien aanvragen voor nationale faciliteiten en daarvan zijn er vijf gehonoreerd. Een daarvan is dus de gezamenlijke aanvraag van de TU/e-UM voor de super cool elektronenmicroscoop voor analyses van zachte materialen.

Een cryo-transmissie-elektronenmicroscoop is een instrument waarmee chemici, biologen, natuurkundigen en materiaaldeskundigen de structuur van kunstmatige macromoleculen (zoals polymeren) en grote biomoleculen (zoals eiwitten) zichtbaar kunnen maken tot op atomair niveau. Bovendien kunnen zij veranderingen aan zo'n molecuul bestuderen. Zo kan de interactie die eiwitten met elkaar aangaan bekeken worden en ook de interactie van het genetisch materiaal DNA met eiwitten. Door moleculen in hun natuurlijke toestand razendsnel met vloeibaar helium van 10 Kelvin (- 263'0C) af te koelen ('cryo-fixatie') zijn details van 0,3 nanometer nog zichtbaar.

De TU/e speelt een belangrijke rol in de ontwikkelingen van de zachte materiaal technologie en de Universiteit Maastricht heeft belangstelling voor de ontrafeling van wat zich in de nanowereld van de levende cel afspeelt. Hierbij proberen scheikundigen, natuurkundigen en biologen nieuwe materialen te ontwikkelen en bepaalde functionele eenheden te creeëren.De TU/e en de UM werken nauw samen bij structuuranalyses van dergelijke nieuwe materialen.

Deel: ' NWO steekt 2,35 miljoen euro in project TU/e-UM '
Lees ook