Universiteit van Utrecht

Faculteit Wijsbegeerte

NWO subsidie voor Brouwer project

De NWO heeft bij haar jongste subsidieronde een bijdrage voor vier jaar aan het Brouwer-project toegekend. Het gaat om een bedrag rond de ƒ650.000. Het project behelst de uitgaves van ongepubliceerd werk en correspondentie van de wiskundige L.E.J. Brouwer. De uitvoering van het project staat onder leiding van Prof.dr. D. van Dalen van de faculteit Wijsbegeerte in samenwerking met Prof.dr. I. Moerdijk van de faculteit Wiskunde en Informatica. Het onderzoek vindt plaats binnen het ZENO, het Leids-Utrechts onderzoekinsituut voor de Wijsbegeerte en haar Toepassingen.

Brouwer (1881-1966) was de grootste Nederlandse wiskundige sinds Huygens. Hij is vooral bekend geworden om zijn opzienbarende bijdragen aan de topologie (de meetkunde van continue veranderingen). Hoewel hij leerstoelen aangeboden kreeg in Goettingen en Berlijn, bleef hij levenslang hoogleraar in Nederland.

Na zijn topologisch werk begon hij de wiskunde te herzien volgens constructieve principes. Zijn filosofisch-wiskundig programma werd bekend onder de naam Intuitionisme. Zijn revolutionair werk bracht hem op den duur in conflict met de gezaghebbende wiskundige Hilbert uit Goettingen.

De verwerping van Aristoteles' principe van de uitgesloten derde maakte hem een levende legende. Zijn wiskunde, die tijdens zijn leven als curiosum beschouwd werd, is thans van belang voor zowel de logica, wiskunde als informatica. Verder nam hij deel aan de Signifische Kring, waar ook Frederik van Eeden deel van uitmaakte. Brouwer leidde een onconventioneel leven, hij woonde in Blaricum, waar hij zich thuis voelde tussen de artiesten en denkers.

Van Dalen is een deskundige op het gebied van leven en werk van Brouwer. Hij redigeerde reeds eerder nagelaten correspondentie en werk van Brouwer. Onlangs verscheen van zijn hand bij de Oxford University Press een wetenschappelijke biografie onder de titel: Mystic, Geometer and Intuitionist. The life of L.E.J. Brouwer, volume I, met als ondertitel `The Dawning Revolution’.

Voorlichter Johan Vlasblom (030) 253 3550 of 253 2572

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' NWO subsidie voor Brouwer project '
Lees ook