Universiteit van Amsterdam


NWO-subsidie voor onderzoek Communicatiewetenschap

NWO heeft onlangs het onderzoeksproject van de hoogleraren Holli Semetko, Klaus Schönbach en Cees van der Eijk van de Amsterdam School of Communications Research (ASCoR) erkend als 'aandachtsgebied'. Aan deze erkenning is een bedrag van ruim 1 miljoen gulden verbonden. Het is de eerste keer dat NWO een dergelijke subsidie toekent aan Communicatiewetenschap.

In dit vierjarige onderzoeksproject, getiteld Framing Europe in the News and in Public Opinion: The 1999 Elections and Beyond wordt een vergelijkende inhoudsanalyse van nieuwsmedia uitgevoerd in Nederland, Frankrijk, Spanje, Groot-Brittannie, Denemarken en Duitsland. Daarnaast wordt de invloed van nieuwsmedia op de publieke opinie onderzocht. Aan het project zullen een postdoc en drie promovendi uit verschillende landen van de Europese Unie meewerken.

Laatste wijzigingen: 26 februari 1999 - webmaster@uva.nl Bron: Bureau Voorlichting en Redactie

Deel: ' NWO-subsidie voor onderzoek Communicatiewetenschap '
Lees ook