NWO PERSBERICHT


16 februari 1999

NWO steekt vijf miljoen in onderzoek naar duurzame voedselproductie

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft vijf miljoen gulden gereserveerd voor een onderzoeksprogramma gericht op het duurzamer maken van de wereldvoedselvoorziening. In het programma gaan onderzoekers uit verschillende disciplines na hoe een gedeeltelijke overgang in productie en consumptie is te bereiken van dierlijke naar plantaardige eiwitten (proteïnen). Het programma, Profetas (Protein Foods, Environment, Technology and Society), maakt deel uit van het maatschappelijk geïnspireerde onderzoeksbeleid Kennis Verrijkt van NWO. In het onderzoek, dat loopt tot het jaar 2005, willen onderzoekers de mogelijkheden voor een radicale verandering van voedselpatronen verkennen.

In het programma Profetas zullen ecologen en economen, politicologen en technologen samen met biologen en chemici ook nagaan wat de consequenties zijn van een overgang van dierlijke naar plantaardige eiwitproductie. De onderzoekers analyseren daartoe in welke mate deze wisseling het milieu spaart en of ze wel maatschappelijk wenselijk en technologisch haalbaar is. Daarbij houden de wetenschappers rekening met bijvoorbeeld epidemieën zoals de gekkekoeienziekte en varkenspest in westerse landen, dierenwelzijn en de toenemende competitie tussen de gewassenproductie voor mens of dier in ontwikkelingslanden. Profetas richt zich op vervanging van dierlijk eiwit, omdat hier naar verwachting de meeste winst voor het milieu te behalen valt. Zonder veranderingen in de mondiale trends vergt de menselijke consumptie van dierlijke eiwitproducten ongeveer tweemaal zoveel graan als in een scenario waarbij dierlijke eiwitten deels zijn vervangen door plantaardige. De voortzetting van de huidige trend betekent daarom ook een tweemaal zo groot verlies van ruimte voor bossen en biodiversiteit en tweemaal zoveel belasting van het milieu door pesticiden en vermesting. Volgens schattingen veroorzaken de productie en consumptie van voedingsmiddelen wereldwijd de helft van de totale menselijke belasting van het milieu. Het gaat hierbij om verontreiniging door kunstmest en pesticiden, vermindering van rivierafvoer door irrigatie, verlies van planten- en diersoorten, maar ook om voedselverwerking in fabrieken en thuis, transport, koeling, distributie en om afvalverwerking. In de komende decennia zal deze belasting tot kritische hoogten kunnen stijgen, doordat de wereldbevolking blijft groeien en het aandeel van dierlijke producten in de consumptie toeneemt.
Het onderzoek wordt geleid door de onderzoekscholen SENSE (milieu) en VLAG (voeding). De NWO-Technologiestichting STW begeleidt het technologische deel van het onderzoek, het NWO-Gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen het maatschappelijk getinte deel.

Nadere inlichtingen bij dr. H. Aiking (VU, Instituut voor Milieuvraagstukken), tel. 020 4449518 fax 020 4449553, e-mail harry.aiking@ivm.vu.nl of dr. ir. G. Meerdink (LUW, Vakgroep Levensmiddelentechnologie), tel. 0317 482221, fax 0317 483669, e-mail gerrit.meerdink@ift.fdsci.wau.nl.


99-04e

Deel: ' NWO Vijf miljoen voor onderzoek duurzame voedselproductie '
Lees ook