PERSBERICHT

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Afd. Voorlichting & Communicatie
Postbus 93138
2509 AC DEN HAAG
tel. 070-3440 713

5 oktober 1999

NWO richt virtueel onderzoeksinstituut op voor ouderenonderzoek

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) richt een virtueel onderzoeksinstituut Ouderdomsziekten op om de oorzaken van een aantal ouderdomsziekten op te sporen en het medisch onderzoek daarin beter te stroomlijnen. In het instituut werken gezaghebbende Nederlandse erfelijkheids- en hersenonderzoekers, celbiologen, epidemiologen en andere onderzoekers aan verschillende universiteiten samen. Zij gaan een categorie ziekten en aandoeningen onderzoeken die vooral voorkomen bij ouderen en die met een tijdige diagnose en behandeling zijn te vertragen of wellicht zelfs te voorkomen. De ministeries van OCenW en VWS reserveerden voor deze stimuleringsactie samen 6,4 miljoen gulden voor de komende vijf jaar. De deelnemende onderzoeksinstellingen brengen nog eens zo'n vier miljoen gulden in.

In het samenwerkingsverband dat het virtuele instituut vormt, werken onderzoekers aan universiteiten en onderzoeksinstituten samen aan dementie, aandoeningen van de bloedvaten, oogziekten, bewegingsstoornissen en depressies. Het instituut heeft de klinisch epidemioloog prof. dr. A. Hofman als directeur.
Voor het ouderenonderzoek baseert het virtuele instituut zich op een Rotterdams gegevensbestand waarvoor vanaf 1990 tienduizend 55-plussers worden gevolgd. De gezondheid van de individuen uit deze groep ouderen wordt elke drie jaar aan de hand van een onderzoek vastgelegd, terwijl biologische factoren, zoals de bloeddruk en leefstijlgewoontes als voeding, roken en beweging, worden geregistreerd. Op die manier liggen talloze persoonskenmerken vast die later mogelijk van belang zijn bij het zoeken naar de oorzaak van een ouderdomsziekte. De populatie, aangeduid met Erasmus Rotterdam Gezondheid en Ouderen (ERGO), vormt de kern van het onderzoeksprogramma. De onderzoeksteams pogen niet alleen via ERGO de oorzaken van de ziekten aan het licht te brengen, maar ook adequate aanbevelingen te doen voor de behandeling in klinieken. Het onderzoek wordt geleid door vier gezaghebbende Nederlandse onderzoeksgroepen op de vier invalshoeken: hormonen, de bloedvaten, de cel en genen. Zo zal de groep van prof. dr. S.W.J. Lamberts (EUR) de rol van hormonen bij de ontwikkeling van ouderdomsziekten bestuderen. Ook de genetische aanleg en de invloed van zonlicht, roken, beweging en voedingsgewoontes vallen hieronder. De groepen van prof. dr. ir. L.M. Havekes (UL/TNO) en prof. dr. J.W. ten Cate (UvA) zoeken eveneens naar genen en invloeden van buiten die de gevoeligheid voor hart- en vaatziekten vergroten. Prof. dr. F.G. Grosveld (EUR), prof. dr. R.A.H. Plasterk (Nederlands Kanker Instituut) en prof. dr. D.F. Swaab (Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek) werken gezamenlijk op celniveau aan de ontrafeling van de oorzaken van veroudering en de ziekte van Alzheimer. Zij combineren de activiteit van zenuwcellen en recent ontdekte genen die in relatie staan met dementie. Mogelijk leidt dit onderzoek tot medicijnen die dementie remmen. Tenslotte zal prof. dr. J.H.J. Hoeijmakers (EUR) bestuderen hoe schade aan het DNA tot versnelde veroudering kan leiden.

Nadere informatie bij prof. dr. A. Hofman, tel. 010 4087488, e-mail Hofman@epib.fgg.eur.nl, of bij dr. Janna de Boer (NWO-MW), tel. 070 3440755 of 3440746, fax 070 3440749, e-mail boer@nwo.nl.

99-24e

Hilde ter Laak
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) Afdeling Voorlichting & Communicatie
Postbus 93138
2509 AC DEN HAAG
070-3440 713

Deel: ' NWO Virtueel onderzoeksinstituut voor ouderenonderzoek '
Lees ook