Gemeente Utrecht

Nyfer: Utrecht derde aantrekkelijke woonstad

Utrecht heeft de derde plaats op de aantrekkelijkheidindex van Nyfer. Dat blijkt uit de atlas voor gemeenten 2003, die wethouder René Verhulst voor Grotestedenbeleid 19 februari in ontvangst nam op de conferentie Werken wonen, wonen werken in Zaandam. Op de sociaal-economische index staat Utrecht op de zevende plaats. In de atlas worden de vijftig grootste gemeenten met elkaar vergeleken op veertig indicatoren.

Voor Verhulst is de derde plaats voor Utrecht een bevestiging van de waarde van een samenhangend integraal gevoerd grotestedenbeleid. Volgens Verhulst is door een gericht sociaal, economisch en fysiek beleid te voeren in de achterstandswijken het gelukt om in toenemende mate Utrecht als aantrekkelijke vestigingslocatie op de kaart te zetten. Daarbij is de goede combinatie van woningaanbod en voorzieningen als onderwijs en cultuur en natuurlijk de historische binnenstad onontbeerlijk. Met het grotestedenbeleid investeert Utrecht gericht in de naoorlogse achterstandswijken door een combinatie van fysieke ingrepen als herstructurering (De Utrechtse Opgave), investeren in de sociale infrastructuur en het versterken van de wijkeconomie.

Utrecht scoort vooral goed op opleidingsniveau, werkgelegenheid, bereikbaarheid met Openbaar vervoer en nabijheid van natuur. Dat Utrecht economisch vitaal is, mag blijken uit het hoogste aantal startende ondernemers, als percentage van de beroepsbevolking. Utrecht scoort minder als het gaat om het aantal misdrijven en vernielingen. Verhulst verwacht veel van de nieuwe vierde pijler van het Grotestedenbeleid, Veiligheid. Volgens Verhulst kan nu veiligheid als pijler is opgenomen in het Grotestedenbeleid de gemeente gerichter sturen op concrete doelstellingen en kunnen de investeringen in fysiek, sociaal en economisch beleid meer in samenhang met hun bijdrage aan de veiligheid worden beschouwd.

Noot voor de media:
Voor meer informatie kunt u zich richten tot Hans Scholten, Bestuurscommunicatie, 030-286 10 15.

Utrecht, 20 februari 2003.

Deel: ' Nyfer Utrecht derde aantrekkelijke woonstad '
Lees ook