NZa brengt toegankelijkheid en kwaliteit mondzorg in gevaar


HEEMSTEDE, 20101023 -- De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) en de Orthodontische Vereniging Algemeen Practici (OVAP) zijn verontrust over de resultaten die naar voren komen uit het vandaag gepubliceerde onderzoek dat de VVAA heeft gedaan naar de gevolgen van het beleid van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De ANT en de OVAP hebben herhaaldelijk gewaarschuwd voor de gevolgen voor de mondzorg, maar het onderzoek van de VVAA toont aan dat de hele zorgverlening de dupe dreigt te worden.

De ANT en de OVAP juichen het toe dat het Kabinet in haar regeerakkoord een heldere keuze heeft gemaakt voor de versterking van de eerste lijn. Het is voor hen dan ook onbegrijpelijk dat de NZa, mede in naam van de Minister, een beleid voert dat gericht lijkt op niet alleen de verzwakking van de eerste lijn, maar zelfs op het afbreken ervan. Dit geldt zeker ook voor het desastreuze beleid ten aanzien van de mondzorg en in het bijzonder de orthodontische zorg.

Als gevolg van de verlaging van het tarief voor de orthodontisten met 34% en voor tandartsen die orthodontie leveren tot wel 40%, zijn tandartsen en orthodontisten niet meer in staat om de huidige kwaliteit en toegankelijkheid te waarborgen. Daarom ziet ruim 60% van de tandartsen zich genoodzaakt te stoppen met orthodontische behandelingen of zelfs de praktijk geheel te sluiten. Dit geldt bovendien voor ruim 20% van de orthodontisten. Faillissementen kunnen niet worden uitgesloten. Voor de consument betekent dit dat hij niet meer terecht kan bij de hem vertrouwde orthodontist of tandarts om de hoek en dat kinderen dus niet meer zelfstandig naar de praktijk kunnen gaan. In het meest gunstige geval zal er alleen sprake zijn van een langere reistijd, maar in veel gevallen zal de patint echter ook te maken krijgen met wachtlijsten en alleen terecht kunnen in een praktijk waar hij niet zelf voor heeft gekozen. Bovendien zullen de maatregelen ertoe leiden dat niet iedereen meer overal de zorg kan krijgen waar hij behoefte aan heeft. Zelfs als voor bijzondere en kwetsbare groepen een oplossing kan worden gevonden, zullen de negatieve gevolgen voor de consument zeer groot zijn.

Naast de effecten op de reeds bestaande praktijken zullen de maatregelen ook zeker hun weerslag hebben op het toekomstige aanbod van orthodontische zorg. Nu al merken de universiteiten een aanzienlijke teruggang in het aantal studenten tandheelkunde dat zich verder wil specialiseren in de orthodontie. Bovendien zal het als gevolg van het beleid van de NZa nagenoeg onmogelijk worden voor pas afgestudeerde tandartsen en orthodontisten om een nieuwe praktijk te starten of een bestaande praktijk over te nemen. Banken zijn als gevolg van de onzekere positie van tandartsen en orthodontisten ook nu al zeer terughoudend in het beschikbaar stellen van financiering. Dit zal met de maatregelen van de NZa alleen maar versterkt worden.

De ANT en de OVAP zijn van mening dat het mogelijk is om een alternatief systeem te ontwikkelen dat recht doet aan de betaalbaarheid en in tegenstelling tot het huidige tariefsysteem ook aan de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg en dat de positie van de consument en de zorgverlener in de eerste lijn versterkt. Het huidige beleid van de NZa staat aan dergelijke ontwikkeling echter in de weg.


Deel: ' NZa brengt toegankelijkheid en kwaliteit mondzorg in gevaar '
Lees ook