Persbericht

Helmond / Amersfoort, 19 januari 2000

OBRAGAS EN SUPER DE BOER RONDEN PROEF MET BETAALMETERS AF

Energiebedrijf Obragas uit Helmond en supermarktketen Super De Boer ronden na ruim een jaar de proef in Uden met betaalmeters voor het gasverbruik af. Het doel van de proef was te onderzoeken of consumenten deze betaalwijze waarderen en of deze betaalwijze leidt tot energiebewuster gedrag. De deelnemers aan de proef zijn tevreden met het prepaymentsysteem. Er is inderdaad een besparing van energie gerealiseerd van gemiddeld zo'n 5%. Dit blijkt uit de laatste meting van het onderzoek uitgevoerd door de Universiteit Maastricht in opdracht van Gastec, namens EnergieNed. Het betaalsysteem is nu nog te duur om in te voeren. Wanneer het pre-paymentsysteem betaalbaar wordt, zijn Obragas en Super De Boer geïnteresseerd om het systeem op bredere schaal in te voeren. Ondertussen blijven zij uitkijken naar nieuwe vormen van samenwerking.

Energiebewust

In het afgelopen jaar betaalden honderd huishoudens die vrijwillig deelnamen aan de proef hun gasverbruik via een persoonlijke chipkaart. Deze chipkaart konden zij opladen bij de Super De Boer-vestiging aan de Botermarkt in Uden. Thuis werd het tegoed aan gas via de chipkaart op de betaalmeter gezet. Van dit tegoed op de betaalmeter werd het verbruikte gas afgeschreven. Als de gekochte hoeveelheid gas vrijwel verbruikt was, moest de bewoner het tegoed op de meter opnieuw aanvullen bij Super De Boer. Omdat de bewoners direct konden zien wat hun verbruiksgedrag voor kostenconsequenties had, kreeg energiebewust gedrag een impuls. 86% van de deelnemers zegt dat de betaalmeter beter inzicht geeft in de kosten van het gasverbruik en 92% is tevreden over de beslissing om mee te doen aan de proef met betaalmeters. De deelnemers laadden in het proefjaar tussen de 6 en 36 keer hun gastegoed op in de Super De Boer-supermarkt. Dit blijkt uit de laatste meting van het onderzoek. Het definitieve eindrapport van het onderzoek van de Universiteit Maastricht wordt in mei verwacht.

Duurdere gasmeter

De gasbetaalmeter is aanmerkelijk duurder dan de reguliere gasmeter. Dit belemmert invoe-ring van het prepaymentsysteem. Per deelnemend huishouden zou dit circa 100 gulden per jaar méér kosten. De besparingen op meteropname- en administratiekosten wegen hier niet tegen op. Daarnaast bleek uit de laatste meting van het onderzoek van de Universiteit Maastricht dat de huishoudens vooralsnog niet bereid zijn meer voor het prepaymentsysteem te betalen. Daarom is de invoering van de in de proef toegepaste dienstverlening commercieel niet haalbaar. De investering is alleen verantwoord als er voldoende huishoudens geïnteresseerd zijn. In de huidige situatie is het marktpotentieel te klein. Consumenten zijn nog niet vrij in de keuze van hun energieleverancier.

Deel: ' Obragas en Super De Boer ronden proef met betaalmeters af '
Lees ook