Oce-Nederland en PTT Post bundelen krachten

van:Persdienst

datum:9/6/99 4:18:00 PM

Oce-Nederland B.V. en PTT Post B.V. hebben het voornemen een joint venture op te richten op het gebied van facilitaire dienstverlening rond (digitale) documentstromen. PTT Post en Oci bundelen hun specialistische kennis op dit gebied in een nieuwe zelfstandige onderneming, Mailprofs Document Services B.V., met bijna 700 medewerkers en een jaaromzet van ruim 100 miljoen gulden. Beide bedrijven hebben daartoe een intentieverklaring ondertekend.

De joint venture zal het beheer van (digitale) documentstromen binnen bedrijven en instellingen gaan verzorgen. Het gaat daarbij om werkzaamheden als creatie, productie, reproductie, distributie en archivering van (digitale) documenten.

Uitbesteding van het beheer van documentstromen is zowel voor PTT Post als Oci-Nederland een belangrijke markt. Beide bedrijven hebben vanuit strategisch oogpunt belang bij het handhaven van hun positie in deze markt. Deze voorgenomen bundeling van krachten vormt een extra solide partner voor grote organisaties. Bedrijven richten zich steeds meer op hun eigen kernactiviteiten. Het uitbesteden van hun interne documentstromen aan daartoe gespecialiseerde ondernemingen groeit daardoor zeer sterk. Potentieel heeft de Nederlandse markt een omvang van enige miljarden guldens - min of meer gelijk verdeeld over post en reproductie.

Deze voorgenomen samenwerking heeft geen negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid. De Commissie voor Fusie-aangelegenheden van de SER, de betrokken ondernemingsraden en vakbonden zijn geonformeerd.

Deel: ' Oce-Nederland en PTT Post bundelen krachten '
Lees ook