WERELD NATUUR FONDS

WNF: OCEANEN HOUDEN KLIMAATVERANDERING NIET BIJ

Zeist, 8 juni 1999

OCEANEN EN ZEEDIEREN HOUDEN KLIMAATVERANDERING NIET BIJ


- WNF dringt aan op trendbreuk CO2-uitstoot -

De stijgende temperaturen op aarde ontwrichten het leven in de wereldwijde oceanen. Dit blijkt uit het vandaag gepresenteerde WWF-rapport over de gevolgen van klimaatverandering voor het leven in de oceanen. Van plankton - de basis van de voedselketen in de oceanen - tot aan ijsberen, walrussen, zeehonden, pinguïns, koraalriffen en verschillende vogelsoorten kunnen het tempo van de klimaat veranderingen niet bijhouden. Klimaatverandering zou wel eens de 'knock-out'-slag kunnen zijn voor deze soorten, die al ernstig in de verdrukking raken door verlies van leefgebied en overbevissing.

Het vermogen van de wereldzeeën om te fungeren als kraamkamer voor talloze planten- en diersoorten wordt blootgesteld aan een proces van permanente verandering. Sommige wetenschappers voorspellen dat klimaatverandering er toe zal leiden dat de productiviteit van de wereldzeeën zal afnemen. Zo'n ontwikkeling zal ook zijn invloed hebben op de bevolking. Immers, de zeeën zijn van levensbelang als het gaat om voedsel (vis) en medicijnen en miljoenen mensen zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van visserij en toerisme. Sible Schöne, programmamanager klimaat van het Wereld Natuur Fonds: "Wanneer je deze conclusies op je in laat werken, dan moeten in alle wereldsteden wel de alarmbellen gaan rinkelen. Met iedere dag dat beslissingen worden uitgesteld, komen de bedreigingen van klimaatverandering een stap dichter bij. De voedselketen in de oceanen valt in rafels uiteen, wanneer de geïndustrialiseerde landen geen trendbreuk in de CO2-uitstoot in hun eigen land realiseren. Ook in Nederland is een trendbreuk nodig; tegen aanvaardbare kosten is aanzienlijke energiebesparing mogelijk."
Dr. Rick Leemans van het RIVM heeft met interesse het WWF-rapport gelezen. "Dit rapport is zeer actueel. Wereldwijd zien we veranderingen in de natuur die te wijten zijn aan klimaatverandering. Er begint zich een duidelijke trend af te spiegelen.", is de reactie van Leemans.

Hoe dichter bij de polen, hoe sterker planten- en diersoorten de gevolgen van klimaatverandering ondervinden. In deze gebieden is de opwarming van de aarde het grootst. Een voorbeeld: enkele populaties zalmen op het noordelijk halfrond zijn in de afgelopen twee jaar aanzienlijk geslonken. Als gevolg van een hogere gemiddelde temperatuur (2 tot 6 graden Celsius hoger dan gebruikelijk). Zalmvisserij is een belangrijke inkomstenbron in Alaska en Brits-Colombia. De snelle temperatuurstijging die wetenschappers voorspellen, kan er toe leiden dat de zalmsoorten van het noordelijk halfrond verdwijnen en hun heil zoeken in de Beringzee.

Het WWF-rapport is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Marine Conservation Biology Institute (MCBI) in Seattle (V.S.). Een wetenschappelijke bijeenkomst in februari van dit jaar vormde de aanleiding. Tijdens deze bijeenkomst werd melding gemaakt van tal van alarmerende ontwikkelingen, zonder dat veel aandacht uitging naar de invloed van deze ontwikkelingen op wereldwijde oceanen. In dit rapport zijn deze bevindingen bijeen gebracht.

(De heer Rick Leemans is één van de auteurs van het derde rapport van de klimaatcommissie van de Verenigde Naties, het IPCC.)

Deel: ' Oceanen en zeedieren houden klimaatverandering niet bij '
Lees ook