Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 25-10-1999 Home
Zoeken
Reageren

Persbericht
Nummer: 135

OCenW naar Den Haag

Het bestuursdepartement van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gaat verhuizen van Zoetermeer naar Den Haag. Circa 1550 mensen (1350 volledige arbeidsplaatsen) krijgen rond de zomer 2002 hun werkplek in "De Hoftoren", schuin tegenover het Centraal Station. Het ministerie van OCenW, de Rijksgebouwendienst en ING Vastgoed (de ontwikkelaar van De Hoftoren) hebben daarover overeenstemming bereikt.

Oude wens wordt gerealiseerd

Al enkele jaren hebben bewindslieden en de departementale leiding de wens om terug te keren naar Den Haag. Sinds 1985 is het ministerie gevestigd in Zoetermeer. De fysieke afstand tussen de beleidsvoorbereiding in Zoetermeer en het politieke hart in Den Haag werd in toenemende mate als onwenselijk beschouwd. Binnen de rijksoverheid wordt steeds meer samengewerkt tussen de verschillende ministeries. De noodzaak om met het bestuursdepartement naar Den Haag te verhuizen is hierdoor versterkt. De scheiding tussen de totstandkoming van het beleid (bestuursdepartement) en de uitvoering daarvan (uitvoeringsorganisatie Cfi), zoals de laatste jaren is gerealiseerd, kan door de fysieke afstand zakelijker worden. Voor medewerkers en relaties van het departement wordt de bereikbaarheid veel beter dan nu het geval is. OCenW verwacht daarnaast dat vestiging in Den Haag een betere positie betekent voor de werving en mobiliteit van het personeel van het departement. Overigens zal het ruimteprobleem voor het departement na verhuizing tot het verleden behoren. Door inkrimping van het toenmalige ministerie van Onderwijs en Wetenschappen werden delen van het gebouw verhuurd aan andere partijen. Toen de circa 250 medewerkers van Cultuur aan het ministerie werden toegevoegd, ontstond er een ruimtegebrek.

Na eerdere pogingen hebben alle betrokken partijen nu overeenstemming bereikt over verhuizing van OCenW naar "De Hoftoren". Dit betekent dat de Rijksgebouwendienst voor OCenW een groot deel van De Hoftoren koopt van ING-Vastgoed.

OCenW in De Hoftoren

OCenW zal in De Hoftoren gebruik gaan maken van 15 of 16 van de 29 etages. Hiermee komt ruim 41.000 m2 (bruto oppervlakte) beschikbaar voor circa 1550 mensen. Bij de indeling van de werkruimten zal samen met de gebruikers worden gezocht naar een optimaal gebruik ervan, toegespitst op de organisatie en manier van werken in 2002. Het ranke gebouw is ontworpen aan de tekentafels van het Amerikaanse architectenbureau Kohn Pedersen Fox. Met het oog op de verhuizing naar Den Haag wordt voor de medewerkers van OCenW een vervoersplan gemaakt. Zaken als woon-werkverkeer en dienstreizen zullen in dit plan worden geïntegreerd. Door de gunstige ligging naast het Centraal Station is het gebruik van openbaar vervoer hierbij het uitgangspunt.

OCenW in Zoetermeer

Cfi, een van de uitvoeringsorganisaties van het ministerie, zal in Zoetermeer blijven. Het ministerie en de Rijksgebouwendienst zoeken nieuwe gebruikers voor de rest van het gebouw.

Financiën

Hoewel op termijn de exploitatielasten gunstiger zijn, zijn aan de verhuizing naar, en de huisvesting in Den Haag extra kosten verbonden. Omdat OCenW verhuist na de Stelselwijziging Rijkshuisvesting (per 1 januari 1999 moeten de departementen zelf de huisvestingskosten betalen die voor meerdere jaren zijn vastgelegd) is de vergoeding voor de huur met name de eerste jaren lager dan de werkelijke kosten. Pas over 15 jaar (2014) is de vergoeding nagenoeg gelijk aan de huurkosten. Naast deze extra huurkosten in de eerste jaren zijn er éénmalige kosten als gevolg van de verhuizing van circa 40 miljoen gulden. Dit bedrag wordt betaald via een voorfinanciering door het ministerie van Financiën (in 2002 en 2003). In latere jaren wordt dit terugbetaald.

Bij het uitblijven van een eventuele verhuizing hadden een aantal noodzakelijke investeringen in het huidige gebouw (o.a. groot onderhoud en klimaatbeheersing) moeten plaatsvinden. Een en ander betekent dat de financiering van de nieuwe huisvesting niet ten koste zal gaan van het beleid of het voorgenomen beleid voor onderwijs, cultuur of wetenschappen.

Deel: ' OCenW verhuist naar Den Haag '
Lees ook