Gemeente Gent

G e n t s e F e e s t e n 2 0 0 1 O C M W G e n t (15/06/2001)

Het OCMW is gesloten van maandag 16 tot en met zondag 22 juli.

De sociale 24-urenpermanentie voor dringende zaken is bereikbaar via het centrale nummer van het OCMW Gent, tel. (09)266 99 11.

Er is zitdag voorzien in de lokalen van de Sociale Dienst van het Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn, Henri Dunantlaan 5, 9000 Gent, 9000 Gent,

tel. (09)224 81 10, op dinsdag 17 juli en op donderdag 19 juli telkens van 8 tot

12 uur.

Informatie

OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent, tel. (09)266 99 11, fax (09)266 99 99

Bevoegd

mevrouw Martine De Regge, schepen van Sociale Zaken, Huisvesting en Emancipatie.

Deel: ' OCMW gesloten tijdens Gentse Feesten 2001 '
Lees ook