Gemeente HilversumPersberichten Week 13
(27 maart - 2 april 2000)

Ode aan de lente in plantsoenen

Nu de narcissen in menig plantsoen een ode staan te bloeien aan de lente, hebben de gemeentelijke tuinlieden eer van hun werk. Jaarlijks gaan er zo’n vijf à zes ton, oftewel: vijf- à zesduizend kilo, aan bollen de gemeentelijke grond in. Hoofduitvoerder Groen, Jan Lam: "We kopen ze tegenwoordig per kilo. Dat is vele malen goedkoper".

De levensduur van die bollen is in Hilversum zeer divers. "Neem de vakken in de Johannes Gerardtsweg. Die bollen hebben het dertig jaar goed gedaan, maar die zijn nu op. Op andere plekken gaan de bollen maar tien jaar mee. De oorzaken voor een korte levensduur zijn heel verschillend. Als er kabels door de grond moeten, dan krijgen die bollen het zwaar te verduren. Verder is de waterstand bepalend. Bij hoge waterstand rotten de wortels en dan is het zo gebeurd. We hebben een paar maal krokussen geplant in de taluds van de Kastanjevijver. Maar juist als die boven het maaiveld komen, wil er nog weleens sneeuw vallen. Kinderen gaan er dan met hun sleetjes overheen en daar kunnen de krokussen niet tegen".

Maaien

Als de gemeentelijk hoveniers vaststellen dat de oude bollen nog maar weinig toekomst hebben, worden ze weggemaaid. Het maaiseizoen is deze week juist begonnen. Bollen met meer perspectief worden bij de komende maaibeurten juist ontzien. Lam legt uit: "Als ze zijn uitgebloeid, kweken ze reserves voor de volgende bloei. Dus die bollen laten we met rust. Sommige mensen vinden dat een vervelend, rommelig gezicht, maar voor de bollen is het beter".

De krokussen worden gemaaid na 15 mei, de narcissen na 15 juni. Deze beide bollensoorten zijn sterk vertegenwoordigd in het gemeentelijk groen. De hoofduitvoerder: "Meer kwetsbare soorten, zoals sneeuwklokjes, tulpen, hyacinthen en blauwe druifjes planten we alleen op speciale plaatsen. Sneeuwklokjes bijvoorbeeld op de begraafplaatsen en tulpen en hyacinthen rondom het raadhuis. Bij het raadhuis staan achthonderd hyacinthen en vijfduizend tulpen. Boshyacinthen en blauwe druifjes zetten we hoofdzakelijk tussen de struiken. In de Meent hebben we echter ook blauwe druifjes in het ras staan".

Afhankelijk van de situatie ter plaatse wordt bij het planten gebruik gemaakt van machines. "In de Kerkelanden hebben we de bollen met behulp van een kraan met kilo's in de grond gestopt. Daar hebben we
2300 kilo Dutch Master, een narcissoort, geplant. Op andere plekken doet een machine het voorwerk, maar poten we met de hand".

Deel: ' Ode aan de lente in plantsoenen Hilversum '
Lees ook