CDA

Meijer: oefenen rampenscenario's belangrijkste leerinstrument na Volendam

Vandaag, 4 oktober 2001, is het negen jaar geleden dat er een vreselijk ongeval plaatsvond in Nederland. Te weten de vliegtuigramp in de Bijlmermeer. Tweede Kamerlid Theo Meijer refereerde aan deze ramp in zijn bijdrage voor het plenair debat over de Cafébrand Volendam. Meijer: "Automatisch gaan ook onze herinneringen dan weer naar 11 september van dit jaar waarbij in New York een soortgelijk ongeval, maar dan van een hele andere orde en omvang, plaatsvond. Het gevolg van de vliegramp in de Bijlmermeer was dat uiteindelijk in 1998 een parlementaire enquête onderzoek deed naar de toedracht van deze ramp en een rapport aan de opdrachtgever ter hand stelde met conclusies en aanbevelingen. Twee van de belangrijkste conclusies uit dit rapport waren:

- maximale aandacht door de overheid schenken aan mensen na een ongeval;
- de verkokering binnen de overheid doorbreken."
"Niemand kon toen vermoeden dat helaas al vrij snel daarna de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie in de praktijk moesten worden getoetst:

- de legionella besmetting in Bovenkarspel, waarbij met name openheid door de overheid, transparantie en nazorg heel nadrukkelijk in het teken stonden van lessen voor de toekomst;

- de vuurwerkramp in Enschede en

- de cafébrand in Volendam, die we vandaag bespreken."
Meijer: "Wat in de nieuwjaarsnacht is gebeurd in café het Hemeltje is verschrikkelijk. Iedereen was in feeststemming. Alle jongelui in het Hemeltje, maar ook alle mensen die moesten uitrukken werden uit hun feeststemming weggehaald. Des te meer nog eens de waardering voor al diegenen die die nacht actief bij de ramp betrokken zijn geweest. Wij zijn nogal eens snel geneigd om te oordelen over datgene wat beter had moeten gebeuren en dat moet ook kunnen, maar bovenal lof en respect voor alle rampbestrijders en hulpverleners, zowel professioneel als vrijwilligers."

Volgens Theo Meijer moet het oefenen van rampscenario's voortaan het belangrijkste leerinstrument zijn. "Het rampenplan moet op deze manier bij een ieder van hoog tot laag in de hiërarchie tussen de oren komen te zitten. Het verplicht oefenen en niet zonodig afdwingen van rampenoefeningen is voor de CDA-fractie een zeer belangrijk punt."

De hele bijdrage van Theo Meijer kunt u downloaden door in de rechtermarge op het diskette-icoontje te klikken.

Deel: ' Oefenen rampenscenario belangrijk leerinstrument na Volendam '
Lees ook