expostbus51


Ministerie van Economische Zaken


https://www.minez.nl

EZ/Investeringen en Milieu

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: persbericht
Nummer: 013
Datum: 27-01-1999

OESO-CONFERENTIE OVER INVESTERINGEN EN MILIEU

Op donderdag 28 en vrijdag 29 januari wordt in het Kurhaus in Scheveningen een OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)-conferentie gehouden over buitenlandse investeringen en milieu. Hieraan wordt deelgenomen door ongeveer 150 wetenschappers en vertegenwoordigers van het internationale bedrijfsleven, overheden en niet-gouvernementele organisaties uit de 29 lidstaten, alsmede uit niet-OESO-landen, zoals Brazilië en China. Doel van de conferentie is meer inzicht krijgen in de beleidsaspecten van de gevolgen voor het milieu van steeds meer grensoverschrijdendse bedrijfsinvesteringen.

Staatssecretaris Ybema van Economische Zaken en secretaris-generaal D. Johnston van de OESO openen de conferentie 28 januari om 09.00 uur. Vrijdag om 17.15 uur zal drs. F. Engering, directeur-generaal Buitenlandse Betrekkingen van Economische Zaken de conclusies van de conferentie toelichten in het Kurhaus.
Nadere inlichtingen: Hans Jacobs, telefoon (070) 379 75 52/ 06-53 26 97 19.

Zie voor informatie over de conferentie ook de Website van de OESO: HTTP://www.oecd.org/daf/env/index.htm

Deel: ' OESO-conferentie over investeringen en milieu '
Lees ook