Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 12-05-1999

Persbericht
Nummer: 57

OESO houdt het Antilliaanse en Arubaanse onderwijs tegen het licht

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) gaat het onderwijs(beleid) van de Nederlandse Antillen en Aruba evalueren. Deze afspraak hebben de ministers Hermans, Nieuw (Nederlandse Antillen) en Wever-Laclé (Aruba) gemaakt tijdens de conferentie over onderwijssamenwerking.

De bewindslieden hebben afspraken gemaakt voor de verbetering van de aansluiting van het Arubaans en Antilliaans onderwijs op het Nederlands hoger onderwijs. Leerlingen met een HAVO- of VWO-diploma kunnen vervolgonderwijs in Nederland blijven volgen. De Nederlandse Antillen (14 plaatsen) en Aruba (6 plaatsen) houden recht op plaatsen bij de studies waarvoor een numerus fixus bestaat. Toewijzing geschiedt via het systeem van “gewogen loting” . De eerste ervaringen met de samenwerking tussen scholen binnen het koninkrijk zijn zeer positief, concludeerden de drie ministers. De uitwisseling van kennis en ervaring lijkt duidelijk meerwaarde te hebben. Studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba kunnen in eigen land aan de universiteit met gebruik van studiefinanciering studeren. Minister Hermans heeft de tijdelijke regeling verlengd. Hermans, Nieuw en Wever-Laclé tekenden aan het slot van de conferentie in Oranjestad ook een overeenkomst waarin de samenwerking in het kader van de Taalunie tot 2002 wordt geregeld.

Deel: ' OESO evalueert Antilliaans en Arubaans onderwijs '
Lees ook