Provincie Friesland


---

PERSBERICHT

Nummer: 041
Datum: 28-02-03

Oesters en parels in het Friese landschap

Op vrijdag 28 februari 2003 heeft gedeputeerde Anita Andriesen het landinrichtingsproject Drachten bezocht. Andriesen ging tijdens haar bezoek in op de bezuinigingen bij landinrichting en natuuraankopen die door het rijk zijn doorgevoerd, waardoor onder andere bij boerderijverplaatsingen schrijnende gevallen zijn ontstaan. Zij maakte vanmiddag bekend dat zij het college van GS volgende week gaat voorstellen voor deze knelpunten een extra provinciale bijdrage van 3,3 miljoen beschikbaar te stellen uit de algemene reserves.

Tijdens het bezoek heeft Andriesen een informatiepaneel onthuld bij de aangeplante 'milleniumboom' op locatie in Rottevalle en kennis gemaakt met de landinrichtingscommissie en de projecten in het gebied. Met de aanplant van bijzondere bomen wordt invulling gegeven aan het landelijke project 'Oesters en Parels' van de Dienst Landelijk Gebied in samenwerking met de landinrichtingscommissies van Nederland. Dit project richt zich op het voortbestaan van de solitaire, beeldbepalende boom in het Nederlandse landschap. Deze bomen staan onder zware druk in Nederland, velen zijn verdwenen. Dorpsbelangen van zowel Drachtstercompagnie als Rottevalle hebben aangegeven een dergelijke boom in hun dorp te willen planten.

De PvdA-gedeputeerde benadrukte tijdens haar bezoek het grote belang van landinrichting voor de leefbaarheid van het platteland. Het voorstel voor het uittrekken van de extra middelen zal na behandeling in GS voorgelegd worden aan provinciale staten op 19 maart 2003.

Voor meer informatie kunt u bellen met het team Communicatie van de provincie Fryslân, tel. 058 - 292 57 35. Het bericht is ook te vinden op internet: www.fryslan.nl.


---- --

Deel: ' Oesters en parels in het Friese landschap '
Lees ook