Digitale Gemeente Houten

Oeverzwaluwwand biezenvelden hersteld

dinsdag 18 februari 2003 - Bron: Gemeente Houten

Een oeverzwaluwwand op de biezenvelden ten noorden van Houten is vorige week hersteld. Deze actie voor het behoud van de zwaluw is een project van Landschapsbeheer Utrecht en de gemeente Houten. Daarbij is de expertise van oeverzwaluwkenners ingezet.

Oeverzwaluwen overwinteren in Afrika en zijn van eind maart tot eind september in ons land. Ze broeden in nestgangen van 70 tot 120 cm lang met een ingang aan een steile zanderige of lemige onbegroeide wand. Oeverzwaluwen broeden vaak twee keer in de periode half april tot eind augustus. Ze leven van muggen en andere insecten die ze tijdens de vlucht vangen. De oeverzwaluw staat op de lijst van bedreigde diersoorten.

De herstelde oeverzwaluwwand bij de biezenvelden is 15 meter lang, 2 meter hoog en kan plaats bieden aan 120 tot 180 nesten. Onder aan de steile wand is een geul gegraven waardoor het voor roofdieren moeilijker wordt de steile wand te beklimmen. De Milieuwerkgroep Houten ontdoet de nesten aan het einde van het broedseizoen van nestparasieten en maakt de wand geschikt voor nog een broedseizoen. Ook de ijsvogel kan gebruikmaken van zon steile wand.

Op de bouwlocaties van Houten-Vinex nestelde de oeverzwaluw zich regelmatig in hopen zand met een steile rand. Al na één weekend kunnen in een zandhoop dan tientallen nestgangen zitten. Een oeverzwaluwkolonie kan voor problemen zorgen bij de werkuitvoering. Vogelbescherming Nederland heeft daarom rond dit onderwerp de brochure Werk in uitvoering, samen met de oeverzwaluw samengesteld. Hierin staan tips die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de bescherming van deze vogels, zoals bijvoorbeeld het voorkomen dat steile onbegroeide randen enkele dagen onaangeroerd blijven (gedurende het weekend).

Voor meer informatie neemt u contact op met de coördinator landschapsbeheer van de gemeente, de heer R. van Diessen, telefoon (030) 63 92 703.

Copyright © Stichting Digitale Gemeente Houten 1996 - 2003 Deze website is een particulier initiatief en wordt derhalve NIET beheerd door de overheid (gemeente Houten).

Deel: ' Oeverzwaluwwand biezenvelden Houten hersteld '
Lees ook