Gemeente Alphen-Chaam


Nieuwsberichten

11-02-2003
Offerfeest moslims onzeker

Maandag 10 februari 2003 - BREDA/CHAAM - Het islamitisch offerfeest dat dinsdag 11 februari begint, dreigt voor ongeveer vijfhonderd Bredase moslims voor de tweede keer in twee jaar tijd op een grote teleurstelling uit te draaien.
Dit als gevolg van een kwestie die volgens de Bredase moslimgemeenschap door 'pure bureaucratie' is ontstaan rond de ambachtelijke slagerij van H. Nikkessen in Chaam. Maandag dient voor de Bredase rechtbank een spoedprocedure.
De kwestie is ontstaan uit een conflict tussen enkele omwonenden en de gemeente Alphen-Chaam over de slachterij midden in Chaam en heeft op zich niets met het offerfeest te maken. Het conflict draait om de vraag hoeveel beesten Nikkessen op grond van de verleende Milieuvergunning maximaal mag slachten. Omdat hierover volgens de Raad van State geen duidelijkheid bestaat en er volgens de planning rond het offerfeest in een of twee dagen tijd bij Nikkessen 87 dieren moeten worden geslacht, besloot de gemeente aanvankelijk een slachtverbod in te stellen.
Afgelopen donderdag schortte burgemeester Van Campenhout dat op 'omwille van de openbare orde'. Een van de omwonenden ging daar vrijdag tegen in beroep bij de bestuursrechter.

Volksgezondheid

"Wanneer is Nederland nu eens helemaal ingesteld op de verschillende aspecten die een multiculturele samenleving nu eenmaal met zich meebrengt", vraagt Ali Eddaoudi, woordvoerder van de Stichting Islamitische Jongeren Breda zich af. De ene keer gaat het om hoofddoekjes, de andere keer om sluiers en nu weer om het slachten van schapen."
Volgens Eddaoudi had iedereen er twee jaar gelden nog alle begrip voor dat er voor heel Nederland een verbod gold voor het slachten van vee. "Toen ging het om de mkz-crisis en was de volksgezondheid in het geding. Dat gaat natuurlijk boven alles. Door wat er nu in Chaam gaande is, voelen veel moslims zich toch weer in een hoek weggezet. Bijvoorbeeld door dat argument van 'de openbare orde'. Alsof er massa's moslims naar dat dorp zullen trekken om er in lange rijen langs de weg te wachten tot hun schaap aan de beurt is om te worden geslacht. In werkelijkheid worden alle schapen in grote vrachtwagens tegelijk aangevoerd en zijn er maar twee of drie vrijwilligers van ons erbij aanwezig. De rest van de aanwezigen zijn allemaal ambtenaren en een inspecteur namens de overheid. Het vlees wordt vervolgens met busjes naar Breda overgebracht en daar uitgedeeld. Van het offerfeest zullen ze in Chaam maar weinig merken."

Onzekerheid

Eddaoudi meent dat de gemeente Alphen-Chaam alle onzekerheid voor de moslims veel eerder had kunnen wegnemen, als ze minder bureaucratisch had gewerkt. "Op 20 december heeft de Raad van State de gemeente laten weten dat er onduidelijkheid bestond over het aantal dieren dat bij Nikkessen mag worden geslacht. Pas op 28 januari kreeg Nikkessen te horen dat hij om die reden niet mocht slachten in het kader van het offerfeest. Op dat moment hadden wij de schapen al wel besteld en had Nikkessen met ons afspraken gemaakt over het slachten van die beesten. Had de gemeente sneller gehandeld dan had iedereen zich daarop kunnen instellen en dan bijvoorbeeld geen schaap gekocht of een slager in een andere plaats gezocht. Nu dreigt het offerfeest voor zeker vijfhonderd mensen op een teleurstelling uit te lopen", meent Eddaoudi.

Gelezen in:

Deel: ' Offerfeest moslims in Alphen Chaam onzeker '
Lees ook