CDA

: Agenda : Partijraad/Congres

Partijraad 5 juni 1999

Officieel programma

Op zaterdag 5 juni vindt in Enschede in de Twentse Schouwburg, Langestraat 49 (053-485 85 85) de Partijraad plaats.

De Partijraad kent een gevarieerd programma, dat begint om 14.30 uur met het huishoudelijk gedeelte. Aansluitend vindt tussen 15.15 en 17.00 uur het politiek deel van de Partijraad plaats met onder meer toespraken van de partijvoorzitter en de voorzitter Tweede Kamerfractie, terugrapportage over de discussie veiligheidsontwikkeling, discussie over actueel politiek beleid, de politieke rondblik en wordt er afscheid genomen van onder meer vice-voorzitter Lodders-Elfferich en Dagelijks Bestuurslid Tiesinga.

Daarna staat, vanaf 17.00 uur, Europa centraal.

En wel in de vorm van een mini-symposium met de werktitel: Sterk in de regio. Thuis in Europa. Hierin komen vier themas aan de orde: een veilig, sociaal, solide en democratisch Europa. Lijsttrekker Maij-Weggen sluit dit gedeelte van de Partijraad af.

Tussen 18.30 en 20.00 uur vindt er een maaltijd plaats, waarbij tevens de mogelijkheid geboden wordt afscheid te nemen van de vice-voorzitter.

Voor deze tijdstippen en opzet is gekozen om CDA-ers die willen canvassen voor de Europese Verkiezingen van 10 juni aanstaande in de gelegenheid te stellen een belangrijk deel van de Partijraad en in ieder geval het laatste deel over Europa, bij te wonen. Ik het kader van deze Europese Verkiezingen is er ook voor gekozen de Partijraad in een locatie in een Euregio te organiseren.

Aanmelden Partijraad
U kunt zich aanmelden voor de Partijraad door fl. 15,00 (excl. maaltijd) of fl. 35,00 (incl. maaltijd) over te maken op girorekening 102.575 t.n.v. centrale verrekenkas CDA-PR, o.v.v. partijraad 5/6/99. Uw betaling geldt als aanmelding. U ontvangt daarna automatisch de stukken thuis.

Aansluitend vindt tussen 18.30 en 20.00 uur een maaltijd plaats, met tevens de mogelijkheid voor een creatief en interactief programma en het afscheid nemen van vice-voorzitter Tineke Lodders.

Voorprogramma
Voor geïnteresseerden zal tussen 13.00 en 14.15 uur een programma plaatsvinden over de discussie veiligheidsontwikkeling. De titel is: Opvoeding en veiligheidsontwikkeling Onder leiding van het Tweede Kamerlid Theo Rietkerk zal op basis van de discussienotitie Samen Nederland veiliger maken met deskundigen uit politiek, wetenschap en maatschappelijk middenveld en met belangstellenden van gedachten worden gewisseld over het onderwerp opvoeding en veiligheidsontwikkeling.
In de discussie staan de volgende vragen centraal: 1 Hoe liggen de verantwoordelijkheden en welke rol hebben opvoeders (ouders), peuterspeelzalen en (in)formele vormen van kinderopvang? 2 Welke maatregelen zijn nodig om op korte en lange termijn die verantwoordelijkheden en rollen waar te kunnen maken?

U dient zich voor dit voorprogramma separaat op te geven. Dit kan telefonisch tot 27 mei a.s. bij het CDA-Partijbureau, Marjolijn Knol, 070-34 24 812 (woensdag, donderdag en vrijdag).

Deel: ' Officieel programma CDA Partijraad in Enschede '
Lees ook