Gemeente Amerongen

Officiële bekendmakingen

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning c.q. melding verleend voor:

* Burg H. Spruytlaan 1 te Amerongen, voor uitbreiding woning, verzenddatum 2 augustus 2001;

* Utrechtsestraatweg 49 te Amerongen, voor het bouwen van een berging met luifel; verzenddatum2 augustus 2001;
* Ds Keppellaan 44 te Amerongen, voor het plaatsen van een zonnecollector en PV cellen; verzenddatum 2 augustus 2001;
* Jachtlaan 10 te Amerongen, voor uitbreiding van de badkamer, verzenddatum 2 augustus 2001;

* Schappendrift Zuid 23 te Amerongen,voor het plaatsen van zonnecollectoren, verzenddatum 6 augustus 2001

VERLEENDE VRIJSTELLING
Burgemeester en wethouders hebben vrijstelling verleend van het bestemmingsplan "Bedrijventerrein" voor:

* Industrieweg Zuid 20 te Amerongen, voor het vestigen van een timmerwerkplaats, verzenddatum 8 augustus 2001

Als u meent dat u door de verleende vrijstellingen en/of bouwvergunningen rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u binnen zes weken na de dag waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt (zie verzenddatum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Amerongen. Het instellen van bezwaar schorst de werking van de vergunning niet. Daarvoor kunt u - als tegen een besluit bezwaar is gemaakt - een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van de Rechtbank Utrecht, Postbus 13023 LA Utrecht.

VERLEENDE KAPVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor:
* Het kappen van één els op het perceel Breelaan, ter hoogte van nr. 9 met herplantplicht,
verzonden 2-8-2001.

* Het kappen van één berk op het perceel Burgemeester Martenslaan 74, verzonden 2-8-2001.

* Het kappen van één blauwe ceder op het perceel Imkerlaan 3, verzonden 2-8-2001.

* Het kappen van één blauwspar op het perceel Boslaan 45, verzonden 2-8-2001.

* Het kappen van twee sparren op het perceel Bergweg 18, verzonden 2-8-2001.

Degenen die bezwaar hebben tegen het verlenen van een vergunning van het kappen van een boom kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit op voor geschreven wijze is bekend gemaakt een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Amerongen. Na afloop van de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift schorst het instellen van een bezwaar de werking van het besluit niet. Daarvoor kunt u - als tegen een besluit bezwaar is gemaakt - een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van de Rechtbank, Postbus 13023,3507 La Utrecht.

Deel: ' Officiële bekendmakingen van de gemeente Amerongen '
Lees ook