---

Ministerie van Defensie---


Officiële bevestiging deelname Joint Strike Fighter

17-06-2002

Persbericht ministerie van Defensie

De Nederlandse staatssecretaris van Defensie, H.A.L. van Hoof, en de Amerikaanse staatssecretaris , E.C. Aldridge jr., overhandigen elkaar vandaag op het Pentagon de recent ondertekende Memorandums of Understanding (MOUs) inzake de Joint Strike Fighter (JSF). Hiermee bevestigen beide bewindslieden eerder gemaakte afspraken over de Nederlandse deelname aan de ontwikkeling van dit nieuwe gevechtsvliegtuig.

Namens de Nederlandse regering heeft Van Hoof op 5 juni jl. de MOU documenten ondertekend op vliegbasis Soesterberg. Van Amerikaanse zijde heeft Aldridge op 10 juni de documenten ondertekend in Washington DC. Met de uitwisseling van deze verklaringen onderstrepen beide regeringen vandaag hun wederzijdse betrokkenheid in het JSF project, waar in Nederland als zogenaamd level 2-partner 800 miljoen dollar investeert. De overeenkomst geldt voor de komende tien jaar.

Ons land is sinds 1997 betrokken bij het JSF programma. Na het Verenigd Koninkrijk, Canada en Denemarken, is Nederland de vierde partner in de JSF ontwikkelingsfase. Noorwegen en Italië tekenen de MOUs op respectievelijk 20 en 24 juni a.s. Van Hoof heeft bij Aldridge bedongen dat ons land vanaf nu ook deelneemt aan de Chief Executive Officers Board Dit overlegorgaan is bedoeld voor zowel militair als industrieel programmamanagement (sturing en bewaking) van het JSF-project. Namens ons land zullen de staatssecretaris van Defensie en de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten 2 maal per jaar de bijeenkomst van dit overlegorgaan bijwonen.

Net als jl. vrijdag in Forth Worth heeft Van Hoof ook op het Pentagon nogmaals onderstreept dat hij ervan uitgaat dat zowel de Amerikaanse overheid als de industrie het Nederlandse bedrijfsleven een fors aandeel in het programma geeft.


Deel: ' Officiële bevestiging deelname Joint Strike Fighter '
Lees ook