Belgische Krijgsmacht

Bezoeker

Persmededeling 58 van 24 mei 2002

Officiële ontvangst Belgische archieven uit Rusland

Op maandag 27 mei 02 nemen Vice-Erste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel en Minister van Defensie André Flahaut de 40 ton archiefstukken in ontvangst die tijdens de bezetting waren weggevoerd en die bewaard werden in de militaire archieven in Moskou sinds het einde van de tweede Wereldoorlog.

Het betreft meer dan 20.000 bundels die behoren tot het Belgisch Ministerie van Defensie, tot verschillende politieke organisaties en private verenigingen. Het betreft hoofdzakelijk socialistische bewegingen, joodse organisaties, de vrijmetselarij, personaliteiten uit de politieke en wetenschappelijke wereld, journalisten en publicisten, vrouwenorganisaties alsmede enkele fondsen uit de gerechtelijke wereld.

Deze teruggave die door België sinds vele jaren werd gevraagd, is mogelijk gemaakt door de recente evolutie in de Russische wetgeving. De talrijke diplomatieke demarches en akkoorden die nodig waren op het hoogste politieke niveau van beide Staten, werden bekroond door de ondertekening op 15 maart 2001 van een protocol akkoord. De archiefstukken werden teruggevoerd met militaire vrachtwagens door het Belgisch Ministerie van Defensie. België dankt trouwens Duitsland, Polen en Belarus voor de toegestane transitfaciliteiten.

België verstrekte een vergoeding voor de onkosten die Rusland voor de goede bewaring van de archiefstukken deed. Daarenboven verbond het Koninklijk Museum voor het Leger en de Militaire Geschiedenis er zich toe aan de Russische Federatie een microfilm kopie te leveren van de archieven van het Keizerlijk Lyceum van Sint-Petersburg die in het Museum gedeponeerd zijn.

België is verheugd over de uitstekende samenwerking met de Russische Federatie en dankt de Russische verantwoordelijken die deze teruggave mogelijk maakten.

SID
Kwartier Koningin Elisabeth
Tel : 02/701.39.50 - Fax : 02/701.48.62 - email : press@js.mil.be

Deel: ' Officiële ontvangst Belgische archieven uit Rusland '
Lees ook