Gemeente Apeldoorn


Officiële opening herstelde beek De Winkewijert

Mevrouw A. van Vliet, dijkgraaf van Waterschap Veluwe, wethouder J.W.E. Gutteling van de Gemeente Apeldoorn, een vertegenwoordiger van de provincie Gelderland en een vertegenwoordiger van de Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van L.N.V. zullen dinsdag 20 april 1999 met het planten van een boom de herstelwerkzaamheden aan de beek De Winkewijert officieel afronden. Het officiële gedeelte van de bijeenkomst start om 15.00 uur in de sportkantine van voetbalvereniging Columbia, gelegen aan de Winkewijertlaan 80 in Apeldoorn.

Na het officiële gedeelte vindt een wandeling langs de beek plaats naar de plek waar de Ugchelsebeek in De Grift stroomt.

De boom zal geplant gaan worden bij de plaats waar het water van De Winkewijert de Ugchelse Beek instroomt. Na de speech van de wethouder bij De Grift gaat het gezelschap weer terug naar Columbia. De bijeenkomst zal om 17.30 uur worden afgesloten.

Herstel Winkewijert
Het herstel van de beek De Winkewijert is een gezamenlijk initiatief van Waterschap Veluwe en de Gemeente Apeldoorn - met subsidie van de provincie Gelderland en de Dienst Landelijk Gebied - om een belangrijk stuk cultuur-historie te herstellen. Het is uniek dat gekozen is voor het opnieuw zichtbaar maken van een verdwenen beek in een woonwijk. Met het herstel van de beek worden twee doelstellingen gerealiseerd, namelijk het herstel van de ecologische structuur en het behoud van de cultuurhistorische waarden. Bijkomend voordeel is dat met de herstelde beek het wateroverlastprobleem in de wijk De Bouwhof tot het verleden behoort.

Het Winkewijert-project is een voorbeeldproject van herstel van beken in stedelijk gebied; een project waarbij unieke materialen gebruikt zijn. Met de ervaringen van dit project zal worden bekeken of in de toekomst De Grift weer zal terugkeren in het Apeldoorns stadsbeeld.


© 1999, Gemeente Apeldoorn

Deel: ' Officiële opening herstelde beek De Winkewijert Apeldoorn '
Lees ook