Ingezonden persbericht


Hoogerheide, 8 mei 2002

Officiële opening Kleine Monumentenroute

Hoogerheide - Op zaterdag 18 mei aanstaande vindt in Ossendrecht de feestelijke opening plaats van de Kleine Monumentenroute van de gemeente Woensdrecht. Na een voorbereiding van ruim een jaar is het nu zover dat de route in alle vijf de kernen officieel in gebruik wordt genomen. De buitenvitrines worden deze week voorzien van fraaie affiches, de folders liggen klaar, dus niets staat belangstellenden nog in de weg om een gezellige en educatieve wandeling te maken langs de historische hoogtepunten van Hoogerheide, Huijbergen, Ossendrecht, Putte en Woensdrecht.

,,Het is een leuke manier om kennis te maken met de cultuur en de historie van onze gemeente'', zegt Vic Huijgens, de nieuwe wethouder van monumentenzorg en toerisme. ,,En dat geldt niet alleen voor de vele toeristen die onze gemeente bezoeken, maar zeker ook voor de eigen inwoners. Want al heeft onze gemeente op het gebied van monumenten geen grootse objecten te bieden, toch is er voldoende interessants te beleven. In de Zuidwesthoek is de historie namelijk op diverse plaatsen nog duidelijk zichtbaar. We denken dan ook dat we door deze verhalen te vertellen en zichtbaar te maken een belangrijke dimensie aan de toeristische en recreatieve waarde van onze gemeente hebben toegevoegd.''

Steun
Na een zorgvuldige inventarisatie van de cultuurhistorische hoogtepunten is er vorig jaar in elke kern van de gemeente Woensdrecht een Kleine Monumentenroute samengesteld. ,,Daarbij hebben we veel steun gekregen van de leden van de heemkundekringen Het Zuidkwartier en De Wilhelmiet'', aldus Huijgens. ,,Zonder de hulp van deze mensen hadden we het nooit voor elkaar gekregen.'' De geselecteerde panden en objecten zijn eind vorig jaar voorzien van informatiebordjes met een korte beschrijving. De laatste tijdrovende klus, het maken van affiches en folders met een korte historische beschrijving van elke kern, een overzicht van de monumenten en een wandelsuggestie, is nu ook geklaard.

Scholenwedstrijd
Om ook de plaatselijke jeugd bij de officiële opening te betrekken (en tegelijkertijd te interesseren voor de geschiedenis van hun dorp en de lokale identiteit te versterken), heeft de gemeente een scholenwedstrijd uitgeschreven. Van de acht basisscholen die Woensdrecht telt, reageerden er vier positief op de oproep om onder leiding van een gids van de heemkundekring een wandeling te maken langs de monumenten in hun dorp en naar aanleiding daarvan een ansichtkaart te ontwerpen. De inzendingen worden beoordeeld door een deskundige jury, bestaande uit de Bergse ontwerper Paul Versijp, de Hoogerheidense kunstenaar Rien Aarden en de bekende rockzanger Jan Rot, die onlangs zijn intrek heeft genomen in een monumentaal pand in Ossendrecht.
Voor de officiële opening van de Kleine Monumentenroute is gekozen voor de kern Ossendrecht. ,,Het is helaas niet mogelijk om in alle kernen tegelijk een activiteit te organiseren '', zegt de wethouder. ,,Dat wil echter niet zeggen dat de andere dorpen minder aantrekkelijk zijn. We hebben gewoon een keus moeten maken.''

Programma
Het programma start zaterdag 18 mei om 14.00 uur met de onthulling van het affiche in de vitrine naast de St. Gertrudiskerk in Ossendrecht door Jan Rot, die hier op zijn eigen wijze invulling aan zal geven. Vervolgens worden de aanwezigen meegenomen voor een wandeling van omstreeks anderhalf uur langs de plaatselijke monumenten onder leiding van de leden van de heemkundekring, waarbij regelmatig wordt gepauzeerd om een nadere toelichting te geven.

Prijsuitreiking
Er bestaat tevens gelegenheid om in een aantal monumenten (waaronder de beide kerken en het streekheemmuseum Den Aanwas) een kijkje te nemen. Huijgens: ,,We eindigen bij het voormalige raadhuis van Ossendrecht, waarin nu de Rabobank Zuidwesthoek is gevestigd. Onze eregast Jan Rot zal daar omstreeks kwart voor vier de prijzen uitreiken van de scholenwedstrijd. De winnaar krijgt een cheque, beschikbaar gesteld door de Rabobank, voor een dagje uit met het hele gezin naar het Duitse pretpark Warner Bros. De meest originele inzending wordt in productie genomen en is binnenkort als ansichtkaart te koop bij het VVV-agentschap in Hoogerheide. Voor de winnende klas is er ook een prijs beschikbaar en verder krijgen alle deelnemende kinderen een leuke herinnering van de gemeente.'' Onder het genot van een drankje kan er tot besluit nog even worden nagepraat.

============

Met vriendelijke groet,
Robbert Schuller
Bureau voorlichting/kabinet gemeente Woensdrecht
tel. 0164 - 611109, fax 0164 - 611196
e-mail: r.schuller@woensdrecht.nl
website: www.woensdrecht.nl

Disclaimer:
De informatie in dit bericht is persoonlijk en exclusief en alleen bedoeld voor de geadresseerde zoals aangegeven in de kop van dit bericht. Dit bericht en/of de bijbehorende documenten of aanhangsels kunnen vertrouwelijke informatie bevatten en dienen als zodanig te worden behandeld. Als u niet de in de adres bedoelde lezer bent verzoeken wij u dit bericht en/of de uitdraai daarvan te wissen en/of te vernietigen en de gemeente Woensdrecht hiervan in kennis te stellen. Het gebruik van e-mail kan risico's inhouden. De gemeente Woensdrecht kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Wettelijk bindende afspraken, opdrachten, bestellingen of toezeggingen kunnen allen worden ingeroepen door een geschreven document van de gemeente Woensdrecht dat door een tekenbevoegde vertegenwoordiger van de gemeente Woensdrecht is ondertekend.

Deel: ' Officiële opening Kleine Monumentenroute Ossendrecht '
Lees ook