Ministerie van VWS


Officiële opening nieuwe gebouw VWS

Dinsdag 16 februari 1999, persbericht nummer 12

Op woensdag 24 februari aanstaande opent Hare Majesteit de Koningin officieel het nieuwe gebouw van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Minister Borst, Staatssecretaris Vliegenthart en SecretarisGeneraal Bekker zullen op deze dag Hare Majesteit ontvangen. De opening zal vanaf 13.00 uur plaatsvinden in het nieuwe gebouw aan het Parnassusplein 5 in Den Haag.

Onder de gasten bevinden zich de burgemeester van Den Haag, drs. W.J. Deetman, de Commissaris der Koningin van de provincie Zuid-Holland, ir. J.M. Leemhuis-Stout en de Staatssecretaris van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J.W. Remkes. De architecten Michael Graves en Sjoerd Soeters die verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen van respectievelijk Castalia en Helicon, zullen tevens bij de opening aanwezig zijn.

De pers is vanaf 13.00 uur welkom na accreditatie bij de RVD (afdeling Pers & Publiciteit: 070 - 356 4142, fax 070 - 356 4684)

Bijzonderheden:

Het Ministerie van VWS is sinds oktober 1998 gevestigd in het gebouwencomplex Castalia en Helicon van projectgebied de Resident in het centrum van Den Haag na een verblijf van 30 jaar in Rijswijk.

De totale hoogte van Castalia is 103 meter, van Helicon 57 meter en er zijn circa 1,4 miljoen stenen gebruikt voor de bouw. De totale oppervlakte bedraagt 48.000 m2. Het aantal ambtenaren dat sinds oktober 1998 zijn intrek heeft genomen in het nieuwe gebouw is 1950.

In januari 1996 is men begonnen met de bouw van het nieuwe ministerie. Castalia met de twee puntdaken is opgebouwd uit het karkas van de laagbouw van het voormalig Transitorium, een oud overheidsgebouw uit 1967. In 1996 werden ook de eerste palen geheid voor de fundamenten van Helicon. In 2003 zal de hele Resident inclusief winkels, kantoorruimten en woningen klaar zijn.

Deel: ' Officiële opening nieuwe gebouw VWS '
Lees ook