Stadsdeel Amsterdam Zuidoost


Amsterdam, 11 maart 2003

Officiële opening wijkveiligheidssteunpunt H-buurt

Met het ondertekenen van een convenant tussen politie, stadsdeel Zuidoost, Woningbedrijf Amsterdam en woningstichting Patrimonium zal op vrijdag 14 maart a.s. het wijkveiligheidssteunpunt op het adres Heesterveld 1, officieel worden geopend. Dit steunpunt is het kantoor in de buurt waar de buurtregisseur (wijkagent) spreekuur houdt en van waaruit de toezichthouders hun rondes lopen. Met de opening van dit steunpunt in de wijk verwachten de partijen de leefbaarheid en veiligheid in de buurt te vergroten. Om de rol als steunpunt in de wijk kracht bij te zetten, zijn alle inwoners uit de H-buurt uitgenodigd voor de opening.

Het wijkveiligheidssteunpunt is een centraal steunpunt voor bewoners van de H-buurt. Vanuit het steunpunt surveilleren toezichthouders in de wijk. Deze toezichthouders functioneren als extra waarnemers voor de politie, stadsdeeldiensten, woningstichting Patrimonium en Woningbedrijf Amsterdam. Tijdens hun rondes door de buurt signaleren zij zaken die overlast geven zoals criminaliteit, onveiligheid, vandalisme, defecten en vervuiling in de openbare ruimten. Ook klachten van buurtbewoners geven zij door aan de juiste instantie.

De politie om de hoek
Een andere belangrijke rol van het steunpunt is dat op dit adres de wijkagent, ook wel buurtregisseur genoemd, regelmatig te vinden is. Zo zal de buurtregisseur van de 'nieuwe H-buurt' (het gebied ten zuiden van de Karspeldreef), Frank den Burger hier iedere woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur spreekuur houden voor de bewoners. Voor bewoners van de oude H-buurt (het gebied ten noorden van de Karspeldreef), houdt buurtregisseur Fred Kuiper spreekuur op dinsdag en donderdag van 19.00 tot 20.00 uur in Hofgeest 140.

Openingstijden
Het wijkveiligheidssteunpunt Heesterveld 1 is geopend van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 23.00 uur en op zondag van 12.00 tot 20.00 uur. Gedurende deze uren is het steunpunt telefonisch bereikbaar op nummer (020) 3650715.

Programma van de opening
15.30 uur Ontvangst
15.45 uur - Welkom door Elvira Sweet, voorzitter stadsdeel
- Woord van commissaris Jasperse
- Woord van Dhr. Willé van Woningbedrijf Amsterdam
16.15 uur Ondertekening convenant politie, stadsdeel Zuidoost, Woningbedrijf Amsterdam en
woningstichting Patrimonium
16.45 uur Borrel
17.30 uur Sluiting

Deel: ' Officiële opening wijkveiligheidssteunpunt H-buurt Amsterdam Nrd '
Lees ook