STICHTING NEDERLAND SCHOON

Introductie 'Zwerfafval: kan IK er wat aan doen?'

Introductie 'Zwerfafval: kan IK er wat aan doen?' Officiële presentatie practicum VMBO van Stichting Nederland Schoon

BEMMEL, 14 februari 2003 - Vandaag wordt op het Over Betuwe College in Bemmel, het practicum 'Zwerfafval: kan IK er wat aan doen?' geïntroduceerd. Dit practicum biologie, dat de Stichting Nederland Schoon in samenwerking met het Cito heeft ontwikkeld, is bestemd voor de bovenbouw van het VMBO. De heer H.W.J. Janssen, wethouder Milieu van de gemeente Bemmel, verricht samen met mevrouw M. van Aggelen, directeur van de Stichting Nederland Schoon, de introductie. Tijdens de presentatie wordt een aantal stellingen rond het thema zwerfafval geponeerd, waarop de aanwezige leerlingen kunnen reageren. De meest opmerkelijke reactie wordt beloond met een verrassingspakket van Nederland Schoon.

Nederland heeft een groot zwerfafvalprobleem op te lossen. Jongeren zijn, samen met automobilisten en recreanten de belangrijkste veroorzakers van zwerfafval. Daarom onderneemt Nederland Schoon diverse activiteiten om een gedragsverandering bij de jeugd te bewerkstellingen. Het lespakket 'Zwerfafval: kan IK er wat aan doen?' is een onderdeel van deze aanpak.

'Zwerfafval: kan IK er wat aan doen?' bestaat uit vier practica en een sectorwerkstuk. De vier practica passen binnen het schoolexamen biologie en kunnen als praktische opdracht zowel in het derde als het vierde leerjaar worden uitgevoerd. Het pakket kent twee varianten: voor de theoretische -, gemengde - en de kaderberoepsgerichte leerweg (TL/GL/KB) en een pakket voor de basisberoepsgerichte leerweg (BB).

De vier practica behandelen verschillende onderwerpen. In het eerste practicum worden leerlingen bewust gemaakt van het probleem en wordt hen gevraagd zwerfafval in en om de school te onderzoeken en te benoemen. In het tweede practicum onderzoeken leerlingen de factoren die de afbraak van afval bevorderen.
In de laatste twee practica staan de invloeden van zwerfafval op dieren en planten centraal. Zo blijft een bananenschil bijvoorbeeld nog drie jaar in de natuur achter. Het sectorwerkstuk daagt leerlingen uit om met een creatieve oplossing te komen voor het zwerfafvalprobleem op school. Voor de VMBO leerlingen BB is er in plaats van een sectorwerkstuk een keuzeopdracht. Zij maken een poster over zwerfafval die leerlingen wakker moet schudden om mee te werken aan een zwerfafvalvrije school.

Voor meer informatie over het lespakket kunt u bellen naar Nederland Schoon, telefoon: 0900-555 555 6 (normaal tarief). Het lespakket is tevens via dit nummer te bestellen.

Stichting Nederland Schoon
In het kader van het Convenant Verpakkingen III hebben de overheid (VROM), de gemeenten (VNG) en het bedrijfsleven (SVM.PACT, MKB Nederland en het VNO-NCW) afgesproken afzonderlijk en nadrukkelijk aandacht te geven aan het vraagstuk zwerfafval. In het deelconvenant Zwerfafval, hebben de partijen heldere en meetbare afspraken opgenomen over de reductie van zwerfafval in de komende jaren. Stichting Nederland Schoon is in 1991 opgericht door het bedrijfsleven, de overheid en belangenorganisaties als de ANWB.

Voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Stichting Nederland Schoon, Marielle van Aggelen, telefoon 070 304 20 80 / 06 53851384, of secretariaat@nederlandschoon.nl. www.nederlandschoon.nl.

14 feb 03 09:53

Deel: ' Officiële presentatie practicum VMBO van Stichting Nederland Schoon '
Lees ook