Provincie Groningen

Groningen, 16 maart 2000 Persbericht nr. 44a

Gezamenlijk persbericht van de provincie Groningen en Syntens

Persuitnodiging

Officiële start Duurzaam Groningen

Met een manifestatie op woensdag 22 maart a.s. in het Gasuniegebouw gaat het project "Duurzaam Groningen" officieel van start.

De Groninger Gedeputeerde van Economische Zaken drs. A.B. Sakkers en de Groninger Gedeputeerde van Milieu de heer T.A. Musschenga zullen de middag op originele wijze inleiden. Daarna zal een aantal deelnemende partijen vanuit eigen invalshoek de voordelen van "Duurzaam Groningen" schetsen. In de vorm van een minicongres vertellen ondernemers, die al aan het deelproject "Duurzame Bedrijventerreinen" zijn begonnen, vervolgens over hun ervaringen. Aan het eind van de manifestatie zullen alle deelnemende partijen een convenant ondertekenen.

De ondertekening van het convenant zal omstreeks 17.40 uur plaatsvinden. Alle deelnemende partijen zullen daarbij aanwezig zijn: Essent, de Groninger gemeenten, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Groningen, MKB-Noord, Provincie Groningen, Rabobank Nederland, Syntens innovatienetwerk voor ondernemers, stichting TechnologieCentrum Noord-Nederland alsmede VNO-NCW Groningen.

"Duurzaam Groningen" moet uiteindelijk de milieuprestatie en werkgelegenheidsstructuur van het midden- en kleinbedrijf in de provincie Groningen verbeteren en versterken. Het uitgangspunt is samenhang te brengen in alle initiatieven op het raakvlak van milieu en economie. Dit project eindigt in maart 2003 en staat onder regie van Syntens Groningen. In totaal 300 midden- (maximaal 250 fulltime personeelsleden) - en kleinbedrijven (tot 10 medewerkers) kunnen advies en subsidies krijgen binnen de vijf deelprojecten:
1. Milieuzorgsystemen

2. Preventie van afval en emissies

3. Gebieden (bedrijventerreinen - regio)

4. Informatie Communicatie Technologie

5. Duurzaam Ondernemen

Syntens en de provincie Groningen nodigen vertegenwoordigers van de media hierbij uit om aanwezig te zijn bij deze startmanifestatie in de PR-zaal van de Gasunie, Concourslaan 17, Groningen. De ontvangst is tot 15.15 uur.

In verband met zorgvuldige dienstverlening stellen wij het op prijs als u zich vooraf aanmeldt en aangeeft of u van bepaalde faciliteiten gebruik wilt maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Daphne Diephuis, districtscoördinator communicatie Syntens, tel: 06 -
22 977 146, fax: 050 - 521 45 77, e-mail: rdi@syntens.nl, of Désirée Bosch, beleidsvoorlichter, tel: 050 - 316 4625, fax 050 - 313
81 93, e-mail: d.bosch@prvgron.nl.

Deel: ' Officiële start 'Duurzaam Groningen' '
Lees ook