Gemeente Nijmegen


Olievervuiling in kamp Heumensoord

Grondwater niet aangetast

In Heumensoord bij Nijmegen, op de plaats waar het asielzoekers-opvangcentrum begin deze winter was gevestigd, is olievervuiling in de bodem aangetroffen. Deze olie is afkomstig van verkeerd gemonteerde aansluitingen voor de kachels in de tenten. Mede door de overvloedige regenval bestaat het vermoeden dat de gelekte olie over een behoorlijk gebied oppervlakkig is verspreid.

De vervuiling is ontdekt tijdens een meting die in opdracht van het ministerie van justitie is uitgevoerd. Die meting behoorde tot de plichten die de provincie had opgelegd bij de vergunningverlening voor het kamp. Na een zogenaamde nulmeting voordat het kamp werd opgebouwd, is er na verwijdering van het kamp opnieuw gemeten en werd de vervuiling ontdekt.

Heumensoord is een drinkwaterwingebied dat in die zin valt onder de bevoegdheid van de provincie. Het ligt in de gemeente Heumen, maar de grond waar het hier om gaat is eigendom van de gemeente Nijmegen. Voor vervuiling van het 15-meter diepe grondwater bestaat nog geen vrees.

Nader onderzoek moet leiden tot duidelijkheid over de ernst van de overgebleven vervuiling, gevolgd door het volledig verwijderen er van. De gemeente Nijmegen zal zo nodig als eigenaar van de grond de tijdelijke gebruiker aansprakelijk stellen voor eventuele schade. Dit mede tegen de achtergrond van de nadrukkelijke waarschuwing voor mogelijke verontreiniging voordat toestemming voor de asielopvang werd gegeven.

Deel: ' Olievervuiling in kamp Heumensoord, Nijmegen '
Lees ook