OLKK-project 'Kwaliteitsbeleid van Scholen'

Het Schoolplan met kwaliteitsparagraaf wordt dit jaar wettelijk voorgeschreven. Met het project Kwaliteitsbeleid van Scholen speelt de On-Line KwaliteitsKring er nu al op in. In de subdiscussielijst OLKK-Onderwijs staan kwaliteitsprofessionals klaar om schoolteams met raad en daad van dienst te zijn. Aanmelden via de OLKK

_________________________________________________________________

Deel: ' OLKK-project 'Kwaliteitsbeleid van Scholen' '
Lees ook