Onze Lieve Vrouwe Gasthuis


Persberichten

Amsterdam, 24-02-2003

OLVG begeleidt hartpatiënt bij stoppen met roken

Roken vormt een belangrijke oorzaak voor de sterfte aan hart- en vaatziekten. Per jaar sterven ongeveer 20.000 mensen aan een aandoening aan de kransslagaders van het hart. In 31 procent van de gevallen is roken hiervan de oorzaak. Uit onderzoek is gebleken dat stoppen met roken de kans op herhaling van een hartinfarct halveert en beter vooruitzicht geeft op herstel. Het OLVG is daarom als eerste ziekenhuis in de Amsterdamse regio gestart met het begeleiden van hartpatiënten bij het stoppen met roken. De patiënten worden begeleid volgens een speciaal daarvoor ontwikkeld stappenplan.

Begin maart start de afdeling Cardiologie van het OLVG met het stappenplan C-MIS, waarbij verpleegkundige en cardioloog samen de hartpatiënt begeleiden bij het stoppen met roken. C-MIS staat voor Minimale Interventiestrategie Stoppen met roken voor de afdeling Cardiologie. Deze interventiestrategie is ontwikkeld en wordt begeleid door Stivoro, de nationale organisatie voor voorlichting over de gezondheidsrisico's van roken. C-MIS wordt toegepast bij alle rokende patiënten die met een aandoening aan de kransslagaderen van het hart zijn opgenomen in het OLVG.

Gezondheidswinst
Al na één jaar gestopt te zijn met roken is de kans op herhaling van bijvoorbeeld een hartinfarct met 50 procent gedaald. Ook is er beter vooruitzicht op herstel na een hartinfarct. Na één jaar is er een afname van niet-fatale complicaties en 40 procent minder kans om te overlijden. Uit een pilot-onderzoek door de Universiteit Maastricht blijkt dat ongeveer de helft van de hart- en vaatpatiënten die met C-MIS wordt begeleid, stopt met roken.

Het stappenplan
Na het stopadvies van de arts, vindt er direct begeleiding plaats door speciaal daarvoor opgeleide verpleegkundigen. In een gesprek komen eventuele barrières om te stoppen aan bod, wordt de motivatie verhoogd, tips gegeven en krijgt de patiënt een brochure mee waarin hij het besprokene kan nalezen. Alle relevante gegevens worden genoteerd op een kaart. Deze kaart wordt niet alleen gebruikt op de verpleegafdeling, maar een kopie gaat ook mee naar de polikliniek als de patiënt daar voor controle komt, naar de huisarts en eventueel naar de hartrevalidatie. Zo krijgt de patiënt constante begeleiding bij het stoppen met roken.

Succes door samenwerking
Het succes van C-MIS ligt in de samenwerking tussen verpleegkundigen en cardiologen bij het adviseren, begeleiden en het bieden van nazorg. De patiënt raakt daardoor doordrongen van het feit dat stoppen met roken goed is voor het hart en ook haalbaar is.

Zoekwoorden:

Deel: ' OLVG begeleidt hartpatiënt bij stoppen met roken '
Lees ook