Ingezonden persbericht

Tibet Support Groep nederland en
International Campaign for Tibet-Europe:
'Olympisch Peking 2008. Een jaar voorbij; nog zes te gaan'

PERSBERICHT
AMSTERDAM, 12 JULI 2002

'Olympisch Peking 2008. Eén jaar voorbij; nog zes te gaan'

Op 13 juli 2002 is het precies een jaar geleden dat Peking de Olympische Spelen van 2008 kreeg toegewezen. In tegenstelling tot het International Tibet Support Network (ITSN)1 en andere mensenrechtenorganisaties die zich fel tegen de kandidatuur van Peking keerden, verklaarde het Internationaal Olympisch Comite (IOC) na haar beslissing dat de Spelen een "gunstige invloed zouden hebben op de mensenrechtensituatie in China en Tibet". Nog geen tien dagen later claimde de Chinese Vice Premier Li Lanquing dat "de overwinning te danken was aan China's harde optreden tegen de Falun Gong." Precies dat waar de tegenstanders voor vreesden: de Chinese leiders zien en gebruiken de overwinning als een internationale erkenning en legitimatie van hun (slechte) mensenrechtenbeleid.

"Met hun keuze voor Peking hebben het IOC en de sponsors een grote verantwoordelijkheid op zich genomen. Zij kunnen zich er niet van afmaken door te blijven stellen dat sport en politiek niet met elkaar te maken hebben", zegt Tsering Jampa, voorzitster van zowel de TSG-NL als ICT-Europe. "Het is hun morele plicht eraan bij te dragen dat er inderdaad positieve veranderingen komen in China en het door China bezette Tibet, Oost Turkestan en Binnen Mongolie".

Inmiddels zijn we een jaar verder en hebben China en het IOC nog geen enkele vooruitgang geboekt. China maakt geen aanstalte om de situatie te verbeteren; het treedt zelfs nog harder op tegen kritische geluiden. Dit blijkt onder andere uit het rapport 'Beijing 2008: taking a bet on the Olympic deal', dat de Free Tibet Campaign uit Londen speciaal heeft gepubliceerd ter markering dat Peking de Spelen vorig jaar keeg toegewezen.

De afgelopen 12 maanden heeft het IOC geweigerd in te gaan op de voorstellen van het ITSN die moeten voorkomen dat het IOC zich door China laat inpakken en compromissen sluit, waar het gaat om de mensenrechten. Zo heeft het ITSN het IOC gevraagd een Mensenrechtencomité samen te stellen dat de Coordinerende Commissie van het IOC op de hoogte houdt van de actuele stand van zaken met betrekking tot schending van de mensenrechten in China en Tibet en gaat adviseren. Tevens is het IOC gevraagd maatregelen te treffen voor eventuele heroverweging en herlokatie van de Spelen, mocht de mensenrechtensituatie niet verbeteren of verder verslechteren. Hein Verbruggen, voorzitter van de Coordinatie Commissie van het IOC, veronderstelt dat er sprake is van verbetering van de mensenrechten-situatie in China: "Ook bevestigen wij, zoals nagenoeg alle overheden, dat er reeds vooruitgang is geboekt in het land" (brief aan ITSN, 20 juni j.l). Uit jaarverslagen van organisaties als Amnesty International en Human Rights Watch blijkt echter dat de mensenrechtensituatie juist verslechterd.

In het contract dat Peking als gastheer van de Spelen heeft moeten ondertekenen, is een clausule opgenomen die stelt dat er tijdens de Spelen geen (politieke) demonstraties mogen plaatsvinden. In Zuid Korea in 1988 en Mexico in 1968, heeft dit al geleid tot hard optreden tegen vreedzame demonstraties door de overheid, omdat de regimes erop gebrand waren de Spelen 'vreedzaam' te houden.

"Het zou een uitdagingen voor het IOC moeten zijn om in een land als China postitieve veranderingen teweeg te brengen. Wij zullen hen de komende jaren op die verantwoordelijkheid blijven wijzen. Onze kritiek zal internationaal alleen maar groeien zolang zij het nalaten zich hier voor in te spannen. Het IOC zou er goed aan doen onze aanbevelingen over te nemen en harde voorwaarden te stellen aan de Chinese leiders, zodat er écht iets veranderd," aldus Tsering Jampa.

###
Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Tsering Jampa, 020-3308265 of mobiel 06-29004547

Deel: ' 'Olympisch Peking 2008. Eén jaar voorbij; nog zes te gaan' '
Lees ook