Openbaar Ministerie

Groningen, 21 juni 2002

Uitkomst gesprek met DV&O
OM niet afrekenen op de problematiek rond het vervoer

Vrijdagochtend 21 juni 2002 heeft de hoofdofficier van het Openbaar Ministerie (OM) Groningen, mr. H.J. Moraal, gesproken met de directeur van de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) uit Assen. Het OM in Groningen is van mening dat het OM niet mag worden afgerekend op de problematiek rond het vervoer van gedetineerden.

Het gesprek vond plaats naar aanleiding van de gebeurtenis tijdens de terechtzitting van vrijdag 14 juni 2002, waarbij de officier van justitie niet-ontvankelijk werd verklaard in zijn vervolging van een verdachte van winkeldiefstal, omdat de verdachte te laat werd aangevoerd door DV&O.

Ongebruikelijk zwaar signaal
Het standpunt van het OM Groningen is dat het OM niet afgerekend mag worden op de problematiek rond het vervoer van gedetineerden. Het OM Groningen vindt de door de rechtbank uitgesproken niet-ontvankelijkheidverklaring van de officier van justitie onterecht en een veel te zware sanctie. Het OM Groningen heeft daarom ook hoger beroep aangetekend. Overigens veronderstelt het OM Groningen dat de uitspraak van de rechtbank Groningen van vrijdag 14 juni 2002 vooral bedoeld was om een signaal af te geven. Het OM Groningen meent dat dit
- toch wel ongebruikelijk zware - signaal is overgekomen. Het OM Groningen verwacht dan ook niet dat de Groningse rechtbank de niet-ontvankelijkheidverklaring veelvuldig gaat toepassen in gevallen waarin gehechte verdachten te laat worden aangevoerd door DV&O.

Efficiëntere planning
De directeur van DV&O heeft het OM in het gesprek gewezen op de capaciteitsproblemen in verband met de logistiek complexe rijschema's. DV&O vraagt daarvoor begrip aan het OM. Het OM Groningen begrijpt dat DV&O haar uiterste best doet zo efficiënt mogelijk het enorme aantal ritten te verwerken. De hoofdofficier heeft met de directeur van DV&O afgesproken dat samen gewerkt zal worden bij het zoeken naar een nog efficiëntere planning. Het plan is dat na de zomer vakantie een medewerker van DV&O een aantal weken mee zal kijken met het planningsproces van het OM Groningen, om te bekijken of de planningprocessen van OM en DV&O nog beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Verder heeft de Hoofdofficier de directeur van DV&O gevraagd het probleem aan te kaarten op het ministerie van Justitie.

Deel: ' OM niet afrekenen op de problematiek rond het vervoer '
Lees ook