Openbaar Ministerie

Den Haag, 14 februari 2003

OM ontneemt miljoenen aan veroordeelde oplichters

Amsterdam, 14 februari 2003

Gerechtshof Amsterdam legt ontnemingsmaatregel van ruim 25 miljoen op

Het Gerechtshof in Amsterdam heeft op vrijdag 14 februari 2003 een ontnemingsmaatregel van 25.780.480,65 opgelegd aan twee inwoners van Blaricum en het bedrijf waarvan zij de directie voeren. De ontnemingsmaatregel komt overeen met de ontnemingsvordering van het Openbaar Ministerie.
Het Gerechtshof vindt het aannemelijk dat de veroordeelde personen c.q. rechtspersoon door het plegen van strafbare feiten (deelname aan een criminele organisatie en oplichting) een groot financieel voordeel hebben behaald en is van mening dat het geld aan de Staat moet worden terugbetaald.
Zowel de veroordeelden als het Openbaar Ministerie kunnen nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Als er geen cassatie wordt ingesteld, wordt de onherroepelijke ontnemingsmaatregel ter executie overgedragen aan het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) in Leeuwarden. Het CJIB kan de ontnemingsmaatregel verrekenen met een conservatoir beslag ter waarde van 5.301.719,08. Het conservatoir beslag berust op gelden en voorwerpen die reeds tijdens het strafrechtelijke financile onderzoek tegen verdachten in beslag zijn genomen. Wanneer de ontnemingsmaatregel niet wordt betaald, kan er een vervangende hechtenis voor de duur van 6 jaar worden oplegd. Het ressortsparket Amsterdam had tijdens de behandeling van de ontnemingszaak op 20 december 2002 tegen de hoofdverdachte een bedrag van 20.178.537,56 gevorderd, tegen zijn partner een bedrag van 2.634.618,44, en tegen n van de, in Panama gelieerde, bedrijven van de hoofdverdachte een bedrag van 2.967.324,65.
Het Openbaar Ministerie heeft zich bij de behandeling van deze ontnemingszaak bij zowel de Rechtbank als het Gerechtshof laten vertegenwoordigen door een officier van justitie, die is gedetacheerd bij het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM) in Leeuwarden.
Het BOOM heeft twee officieren van justitie (c.q. plv. advocaten-generaal) in dienst, die zijn gespecialiseerd in ontnemingszaken. Zij worden door het hele land ingezet bij de behandeling van grote ontnemingszaken.

Deel: ' OM ontneemt miljoenen aan veroordeelde oplichters '
Lees ook