Openbaar Ministerie

Den Haag, 7 september 1999

OM organiseert symposium op het Binnenhof in Den Haag: Het werkt, zolang het goed gaat: de toekomst van het driehoeksoverleg

De toekomst van het driehoeksoverleg tussen het Openbaar Ministerie, de politie en het openbaar bestuur staat centraal tijdens een symposium op 13 september in de Rolzaal van het Binnenhof in Den Haag.

De oud-korpsbeheerder van de regiopolitie Groningen drs. H.G. Ouwerkerk, de korpschef van de regiopolitie Haaglanden J. Wiarda en hoofdofficier van justitie mr. J.M. Vrakking van Amsterdam zullen een beeld schetsen van de driehoek van de 21e eeuw. Zij doen dit onder voorzitterschap van procureur-generaal mr. D.W. Steenhuis.

Aansluitend aan het symposium wordt een receptie gehouden ter gelegenheid van het afscheid van procureur-generaal mr. C.R.L.R.M. Ficq. Op 1 januari zet mr. Ficq zijn loopbaan voort als raadsheer in het Gerechtshof s-Hertogenbosch.

De politie is bij de uitvoering van haar taken knecht van twee meesters. Als handhaver van de openbare orde en verlener van hulp staat de politie onder het gezag van de burgemeester, als speurder naar strafbare feiten heeft de politie zich te schikken naar de officier van justitie. Dat schreeuwt om overleg, driehoeksoverleg.

Want openbare orde en strafbare feiten raken gauw aan elkaar. Wie beslist of de beschikbare agenten worden ingezet om voetbalrellen te voorkomen of om een overval op te lossen? En: hoe wordt het beschikbare geld eigenlijk verdeeld?

Korpschef, hoofdofficier van justitie en korpsbeheerder overleggen daarom regelmatig op regionaal niveau. Zij bepalen de kaders voor beheer en beleid binnen een politieregio.

Op lokaal niveau worden die kaders ingevuld door de officier van justitie, de districtschef van de politie en de burgemeester van de betreffende gemeente in de districtelijke driehoek.

De politie is in dat overleg niet zo ondergeschikt als de formele regel doet vermoeden. De korpschef is in het driehoeksoverleg de best geïnformeerde partij. De politie neemt veelal de initiatieven voor beleid. Het dagelijks beheer over het korps laat de burgemeester-korpsbeheerder over aan de korpschef.

Goede verhoudingen
De politiewet regelt alleen dat er een driehoeksoverleg is. De invulling daarvan, de besluitvorming, de taakverdeling en de bevoegdheden laat de wetgever ruimhartig over aan de spelers zelf. Goede verhoudingen vormen dan ook de kern van een succesvolle driehoek: het werkt, zolang het goed gaat. In het licht van verschillende incidenten die zich rond driehoeken hebben voltrokken is het niet verwonderlijk dat de notitie Bestel in Balans van de politieministers Peper en Korthals (juli 1999) een zwaar punt maakt van een heldere verdeling van verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden met betrekking tot de regiopolitie. De tijd van de vrije hand lijkt voorbij. De hoofdlijnennotitie regionaal politiebestel Bestel in Balans geeft echter meer aanzetten tot wijzigingen in de verhoudingen binnen de regionale driehoek. Hoe krijgt het overleg dat een belangrijke bijdrage moet leveren aan de daadwerkelijke verbetering van de veiligheid van burgers en de bestrijding van de criminaliteit vorm in de volgende eeuw?

Het symposium de toekomst van het driehoeksoverleg wordt georganiseerd door het Openbaar Ministerie.

Hans Ouwerkerk, Jan Wiarda en Hans Vrakking zijn prominente vertegenwoordigers van het openbaar bestuur, de politie en het Openbaar Ministerie.

Indien u bij dit symposium aanwezig wilt zijn wordt u verzocht dat tevoren bekend te maken. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met G.J. Verhoog of E. Stolwijk, voorlichtingsdienst OM, tel. 070 - 33 99 820 of 070 - 33 99 809

Deel: ' OM symposium De toekomst van het driehoeksoverleg '
Lees ook