Openbaar Ministerie

OM versnelt behandeling jeugdzaken

07-02-2003

Het Openbaar Ministerie is er in 2002 in geslaagd om de behandeling van jeugdzaken fors te versnellen. Vanaf het moment dat het proces-verbaal van de politie binnenkomt bij het OM wordt bijna driekwart van deze zaken (73%) binnen twee maanden zelf afgedaan met een taak-, leerstraf of transactie, dan wel klaargemaakt voor de zitting bij de kinderrechter. De laatste maanden van 2002 ligt dit percentage zelfs rond de tachtig procent.

In bijna de helft van de jeugdzaken (49,3 procent) slaagden de parketten erin om binnen drie maanden na het eerste politieverhoor tot een beslissing te komen (OM-afdoening of voorleggen aan de kinderrechter). In 2000 lukte dit nog slechts in eenderde van de gevallen (2001: 37,9 procent). De winst in snelheid is vooral te danken aan de introductie van een aparte bedrijfsvoering op het gebied van jeugdzaken. Daarnaast worden in het hele land de jeugdzaken in een vroeg stadium gezamenlijk besproken door alle ketenpartners. De partners bewaken ook gezamenlijk de voortgang van deze zaken. "Een strakke sturing door het College heeft ongetwijfeld ook bijgedragen aan de verbetering van de OM-cijfers", aldus procureur-generaal Joost Hulsenbek, portefeuillehouder jeugd. "Van belang is natuurlijk dat we deze resultaten vasthouden en blijven opletten wat er achter de cijfers zit. Het gaat niet alleen om snelheid, ook kwalitatief moet er een goede afhandeling plaatsvinden".

Niemand weg zonder overleg

Een van de parketten die goed scoort op jeugdterrein, is parket Alkmaar. "De 'sense of urgency' is daarbij het belangrijkst",zegt hoofdofficier van justitie Albert van der Kerk. "We hebben nu allemaal tussen de oren dat er iets moet en kan met jeugdzaken." Het parket heeft van de ene op de andere dag de werkwijze veranderd, onder het motto "niemand weg zonder overleg". Dat betekent dat er nu wordt gewerkt met een driestromenmodel. Het komt nu niet meer voor dat de politie een zaak instuurt, zonder dat over de jeugdige verdachte in een eerder stadium al een beslissing is genomen. Als de politie een jeugdige in de kraag vat kan hij of zij worden voorgeleid aan de rechter-commissaris, een Halt-afdoening krijgen of voor een OM-afdoening (zoals een transactie of taak/leerstraf) naar het parket komen. Het parket scoort over het hele jaar 2002 goed, maar sinds de laatste twee maanden van vorig jaar gaat de snelheid ongekend omhoog. In november en december 2002 was maar liefst 97,4 procent van de zaken binnen twee maanden na de eerste beoordeling door het parket afgedaan of zittingsklaar gemaakt (heel jaar 2002: 88,8 procent). In deze twee maanden zat er bovendien in 92,1 procent van de zaken slechts drie maanden tussen het eerste verhoor bij de politie en de definitieve OM-beslissing (zittingsklaar of zelf afgedaan).

Deel: ' OM versnelt behandeling jeugdzaken '




Lees ook