PSZVS
https://www.pauwsanderszeilstra.nl

Ombouw verzorgingshuis tot verpleeghuis voorziet in behoefte

Veel wooneenheden in verzorgingshuizen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Ze zijn vaak (veel) te klein. Waar renovatie voor dezelfde functie (verzorging) - eventueel met reductie van capaciteit
- niet haalbaar is, kan ombouw tot verpleeghuis worden overwogen, zeker nu de voortschrijdende vergrijzing leidt tot een toenemende behoefte aan verpleeghuiscapaciteit. Ongeveer tweederde van de verzorgingshuiscapaciteit kan in principe worden omgevormd tot verpleeghuiscapaciteit. Het verlies aan verzorgingshuisplaatsen moet wel gecompenseerd worden.

Dat blijkt uit het referentiekader 'Ombouw verzorgingshuizen', waarmee het College bouw ziekenhuisvoorzieningen (Bouwcollege) een handreiking wil doen aan instellingen die een oplossing zoeken voor niet adequate huisvesting.
Het referentiekader bevat de kenmerken die in een gebouw minimaal aanwezig moeten zijn om na de ombouw een acceptabel resultaat te kunnen verwachten. Deze kenmerken zijn geplaatst in een theoretisch kader, een gebouw wordt als het ware 'gekeurd' op ombouwkansen, ook om te voorkomen dat onnodig geïnvesteerd wordt in uitgebreide studies.

Ombouw van verzorgingshuis naar verpleeghuis zal wel leiden tot een reductie met ca. 20.000 van het geheel aan plaatsen voor verpleging en verzorging, vooral omdat de kwaliteitseisen voor een verpleeghuis een andere gebouwindeling vergen, waardoor bijvoorbeeld meer oppervlak nodig is voor gemeenschappelijke ruimte. Daarnaast gelden voor verpleeghuizen specifieke eisen voor de luchtbehandeling en temperatuurbeheersing.
Omdat een dergelijke reductie tot een te beperkt aanbod van zorg kan leiden, zullen tegelijkertijd inspanningen moeten worden gepleegd om het verlies aan verzorgingshuisplaatsen te compenseren. Dit kan zowel door middel van nieuw te realiseren extramurale als intramurale plaatsen. De behoefte wordt op ongeveer 55.000 geschat. De wijze van invulling zal per regio moeten geschieden. Het Bouwcollege stelt voor hiertoe met alle betrokken partijen in de regio tot concrete afspraken te komen.
De financiële consequenties laten zich moeilijk ramen. Deze zijn immers afhankelijk van de wijze waarop de regio een en ander vorm geeft. In het rapport geeft het Bouwcollege indicaties bij volledige extramuralisering (0,5 miljard euro) en volledig intramurale invulling (5,5 miljard euro).

Contactpersonen

drs. A.W. Klein
secretaris Werkcommissie
verpleging en verzorging

A.P. van de Kreeke
hoofd sectie verzorgingshuizen

Het rapport getiteld 'Ombouw van verzorgingshuizen' kunt u (onder nr. 550) aanvragen bij de sectie documentatie (030-2983100) of downloaden van onze website www.bouwcollege.nl.

College bouw
ziekenhuisvoorzieningen

Postbus 3056
3502 GB Utrecht
T (030) 298 31 00
F (030) 298 32 99
E cbz@bouwcollege.nl

25 feb 03 11:00

Deel: ' Ombouw verzorgingshuis tot verpleeghuis voorziet in behoefte '
Lees ook