Grontmij

Grontmij NV15-10-2001 - Meer zuurstof: schoner rioolwater

Stikstof en fosfaat moeten voor 75 procent uit afvalwater gehaald worden, volgens het WVO Lozingenbesluit Stedelijk Afvalwater uit 1995. Waterschap De Maaskant doet dat in 's Hertogenbosch met relatief kleine electrische en mechanische aanpassingen. De zuurstoftoevoeging wordt nu procesmatig geregeld.

Voordat de ombouw van de waterzuivering begon, voerde Grontmij een simulatie uit en rekende het project door. Uit die bevindingen kwam naar voren dat met kleine aanpassingen een groot resultaat te boeken was. Winst was vooral te halen door middel van nauwkeurig meten in de waterstroom hoe hoog het ammonium- en nitraatgehalte is. Op basis daarvan wordt meer of minder zuurstof ingebracht. Daarnaast vinden ook diverse aanpassingen van de rioolwaterzuivering plaats, zoals de ombouw van vier beluchtingtanks en het luchtleidingennet. Evenzo is de dosering van de chemicaliën aangepast.

Tijdens de ombouw draaide de installatie gewoon door.

Gerelateerde projecten
Uitbreiding ZS De Laak 6/25/01 Pompstation voor Leidsche Rijn 7/3/01 Zuid-Limburg maakt zich op voor zacht water 7/3/01 Uitbreiding zuiveringsstation De Steeg 7/11/01 Watervoorziening Thijs de Beer 7/9/01
---

Deel: ' Ombouw waterzuivering Grontmij '
Lees ook