Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

PERSMEDEDELING

VAN HET MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

24 FEBRUARI 1999

Ombudsdienst ministerie Vlaamse Gemeenschap stopt op 28/2

In uitvoering van het Decreet tot instelling van de Vlaamse Ombudsdienst treedt op 1 maart ek. de Vlaamse Ombudsdienst in werking bij het Vlaams Parlement. Deze Ombudsdienst wordt geleid door dhr. Bernard Hubeau en neemt de plaats in van de bestaande ombudsdiensten bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse openbare instellingen.

Als gevolg hiervan beëindigt de Ombudsdienst van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap zijn activiteiten eind februari ek.

Wie een klacht heeft over de werking van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en met deze klacht geen gehoor gevonden heeft bij de betrokken dienst, kan er vanaf 1 maart mee terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst :

Vlaamse Ombudsdienst
Hertogstraat 67-71
1000 Brussel
tel. (02) 552 98 98
fax (02) 552 98 50
e-mail : ombud@vlaamsparlement.be

Deel: ' Ombudsdienst ministerie Vlaamse Gemeenschap stopt '
Lees ook