Euronext deelt mee - 13/02/2003

Omega Pharma N.V. - Bijkomende opneming.

Gewone aandelen

- ISIN code : BE0003785020
- SRW code: 3785.02
- Stock code : OME

- OPNEMING op 14.02.2003 (Ter aanvulling van het bericht verschenen in de Koerslijst van 23.01.2003)

Op Continumarkt Groep A0
- van 385.512 nieuwe gewone aandelen , genot 01.01.2002 (cp.5 aangehecht), waarvan 179.510 aandelen die uitgegeven werden door beslissing van de Raad van Bestuur op 23.10.2002 naar aanleiding van een kapitaalverhoging ter vergoeding van de inbreng in natura van het geheel van de aandelen van de vennootschappen « Oudheusden Dental », « Dentale Service Dienst BV » en « Jaico NV »; 193.302 aandelen die uitgegeven werden door beslissing van de Raad van Bestuur op 03.12.2002 naar aanleiding van een kapitaalverhoging ter vergoeding van de inbreng in natura van het geheel van de aandelen van de vennootschappen « Nova Medica S.A. » en « Medical Quick Supplies S.A.» en door de uitoefening van 118.202 warrants en 12.700 aandelen die uitgegeven werden door beslissing van de Raad van Bestuur op 18.12.2002 naar aanleiding van een kapitaalverhoging ter vergoeding van de inbreng in natura van het geheel van de aandelen van de vennootschap « Schinkel Medical BV ».

Bijgevolg zal vanaf vijdag 14.02.2003:


- het aantal opgenomen gewone aandelen op de Eerste Markt van Euronext Brussels van 27.443.663 naar 27.829.175 gebracht worden.

Bron: Euronext Brussels
Provider: Euronext Brussels

Zoekwoorden:

Deel: ' Omega Pharma N.V. - Bijkomende opneming aan Euronext Brussel '




Lees ook